Telemedicinsk sårvurdering: Kommunikation mellem patient, sygeplejersker og læger på hospital og i kommunen med patienten i centrum

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Jette Nissen
Stilling: 
Anvendelsesspecialist
Firma/organisation: 
Region Hovedstadens It, Medico og Telefoni
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Nina Bækmark
Stilling: 
Sårsygeplejerske og Implementeringskoordinator
Firma/organisation: 
Region Hovedstadens Center for Telemedicin
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Med telemedicinsk sårvurdering er det lykkedes at facilitere kommunikation mellem patient, sygeplejersker, læger og behandlere på hospital og i kommune
2: 
Kommunikationen mellem parterne, der er involverede i patientforløbet skaber tryghed for patienten
3: 
Kommunikationen mellem de rette fagpersoner medfører hurtigere optimal behandling, færre ambulante besøg, kortere hospitalsindlæggelser og hurtigere sårheling

Baggrund og motivation:

Baggrunden for at implementerede Telemedicinsk sårvurdering på Hillerød Hospital var ønsket om at hospitalets behandlingstilbud i videst muligt omfang skulle være styret af patientens behov. Hertil kom den trængte økonomiske situation for flere af de kliniske afdelinger set i sammenhæng med periodevis store udfordringer omkring overbelægning og mangel på hospitalsareal.

Derfor var projektets formål at

  • understøtte patientens behandlingsbehov
  • understøtte den tværsektorielle kommunikation og
  • mindske antallet af genindlæggelser og ambulante besøg

Interessenterne havde følgende interesser:

Direktionen: Hospitalets ydelser skal understøtte patienternes behov, herunder mindske antallet af genindlæggelser.

Patienterne: Tryghed og sikkerhed i forbindelse med behandlingen af deres sygdom.

Kommunerne: Undgå genindlæggelser og understøttelse af kommunikationen mellem patienter, kommune, hospital samt praktiserende læge.

Hospitalsafdelingerne: Kunne tilbyde patienterne et optimalt forløb også efter udskrivelsen med mulighed for en højere aktivitet, idet antallet af liggedage forventes at kunne nedsættes, højere ambulant aktivitet uden fremmøde.

Målet var at facilitere kommunikation mellem patient, sygeplejersker, læger og behandlere på hospital og i kommune og således opnå:

  • Patienten i centrum
  • Hurtige svar på spørgsmål
  • Uafhængighed af tid og sted
  • Videndeling fra eksperter til andre, der varetager pleje og behandling
  • Undgå tab af viden på tværs af sektorerne
  • Kontinuation i pleje og behandling

Metode:

På Hillerød Hospital købte IT afdelingen portalen til telemedicinsk sårvurdering. En arbejdsgruppe bestående af sårspecialister og it-medarbejder varetog implementeringen og havde glæde af samarbejde både med systemets leverandør og med sårsygeplejerskerne i de enkelte kommuner.

Resultat:

Patientportalen indeholder en sårjournal, der bruges for en større gruppe patienter, nogle af deres pårørende, sårsygeplejerskerne i kommunerne og hospitalets sårteam. Al kommunikation om patientens sår findes i portalen: notater, billeder af såret, arealopmålinger, anamnese, sårudvikling, spørgsmål og svar.

Udfordringer:

Det kræver et omfattende engagement at implementere på tværs af sektorerne. Og selv om Telemedicinsk sårvurdering er let at bruge, er det en udfordring, at systemet ikke er integreret i klinikernes respektive elektroniske journaler.

Konklusion:

Så snart Telemedicinsk sårvurdering blev taget i brug, ændredes kommunikationen mellem de involverede parter og vi så tilfredse og trygge patienter, med færre ambulante besøg og kortere indlæggelser.

Perspektivering:

Det er nu besluttet at implementere Telemedicinsk Sårvurdering i hele Region Hovedstaden, på baggrund af de høstede erfaringer.

Indlægget:

I indlægget præsenterer vi de erfaringer vedrørende kommunikation, som vi har høstet i forbindelse med Telemedicinsk Sårvurdering fra hospitalets sårteams, fra den kommunale sårsygeplejerskes og fra patientens perspektiv.