TeleCare Nord - Telemedicin i storskala, og i samarbejde på tværs

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Helen Houmøller Rasmussen
Stilling: 
Projektleder, Sundhedspor og Organisationspor
Firma/organisation: 
TeleCare Nord
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Tina Archard Heide
Stilling: 
Projektchef
Firma/organisation: 
TeleCare Nord
E-mail: 
tah@rn.dk
Navn: 
kuno Kudajewski
Stilling: 
Projektleder, Implementeringspor
Firma/organisation: 
TeleCare Nord
E-mail: 
k.kudajewski@rn.dk
Navn: 
Carsten Stanley Mortensen
Stilling: 
Projektleder, Itspor
Firma/organisation: 
TeleCare Nord
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Telemedicin i storskala og på tværs er kun muligt, når alle parter er med fra start og ønsker at samarbejde
2: 
At nye samarbejdsformer og nye arbejdsgange udfordrer eksisterende kulturer og måder at samarbejde på, imellem og internt i organisationerne
3: 
At kommunerne kan løfte en væsentlig opgave i sundhedsvæsnet med telemedicinske løsninger - med fokus på forebyggelse og rehabilitering tæt på borgeren og med borgeren

I Nordjylland er ca. 4500 borgere ramt af KOL i svær grad.  TeleCare Nord er et telemedicinsk storskala projet, som er målrettet alle borgere i Nordjylland med KOL, som kan have gavn af en telemedicinsk løsning. Med en KOL diagnose følger ofte angst, bekymring og begrænsninger i dagligdagen. Målet for projektet er, at den enkelte borger opnår en bedre styring af egen sygdom og en nemmere hverdag. På sigt forventes færre indlæggelser og genindlæggelser på grund af KOL. Det forventes at ca. 1400 borgere inkluderes i projektet.

Borgeren får tilbudt monitoreringsudstyr i hjemmet og skal selv foretage målinger, som derefter sendes til sundhedsfagligt personale, som følger op på målingerne, og har kontakten til borgeren, hvis noget i målingerne giver anledning til det. Dette involverer alle tre parter i sundhedsvæsnet omkring borgeren; den praktiserende læge, kommunen og sygehuset. Og ikke mindst borgeren selv, som bliver en aktiv aktør i eget forløb. Der et tale om ét sammenhængende tilbud på tværs af sektorgrænser og overgange, hvor alle aktører har en rolle, opgave og et ansvar, og hvor et kontinuerligt samarbejde omkring og med borgeren er afgørende. Projektet har en klar og tydelig opgave og ansvarsfordeling, men udfordres også af eksisternede arbejdsgange, opgaveansvar, og kommunikationstraditioner. 

Oplægget giver indsigt i de organisatorieske processer omkring opgave og ansvarsfordelingen og beskriver udfordringer og løsninger i et storskalaprojekt,  - som gerne skulle blive et forankret tværsektorielt tilbud.

 

Baggrund

Projektet er etableret i et samarbejde mellem Region Nordjylland, de 11 nordjyske kommuner og Praktiserende lægers Organisation i Nordjylland samt Aalborg Universitet med en forskningsindsats omkring projektet i form af tre ph´dér. Projektet er etableret med en fælles styregruppe og et fælles projektsektariat med en projektchef og projektledere for projektets fire spor; sundhedsspor, organisationsspor, it-spor og implementeringsspor. Projektet løber til udgangen af 2014, med en forventning om at tilbuddet fortsætter i ordinær drift.