Klinisk Integreret Hjemmemonitorering og OpenTele

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Torben Lage Frandsen
Stilling: 
Senior Projektleder
Firma/organisation: 
Region Hovedstaden - It, Medico og Telefoni
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Allan Green
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Hvidovre Hospital
Navn: 
Karina Fischer Blom
Stilling: 
Udviklingsjordemoder
Firma/organisation: 
Herlev Hospital
Navn: 
Jan Petersen
Stilling: 
Programchef
Firma/organisation: 
MedCom
E-mail: 
jap@medcom.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Tre regioner har udviklet en fælles, generisk og OpenSource-baseret It-platform, som tilbyder hjemmemonitorering og videokonf., og som underst. tværsektorielt samarbejde om flere patientgrupper.
2: 
KIH anvender OpenTele til at evaluere telemedicin i større skala end hidtil set, hvor der både fokuseres på økonomiske, behandlingsmæssige og sociale effekter. Herunder også patient empowerment.
3: 
Platformen anvender åbne og kendte standarder for udveksling af data, hvilket giver 3. parts leverandører frit spil til at udvikle produkter som kommunikerer to-vejs med platformen.

Baggrund og motivation

Baggrunden for indlægget er, at KIH-Projektet, som er det største telemedicinske projekt i Danmark, er gået i gang med at indrullere patienter i september måned, og at der på tidspunktet for afholdelse af E-Sundhedsobservatoriet sandsynligvis vil være op til et par hundrede patienter i gang fordelt på gravide og KOL-patienter.

Projektet har stort politisk fokus på i Region Hovedstaden, Region Midtjylland og ikke mindst i Sundhedsministeriet og Fonden for Velfærdsteknologi, som støtter projektet med 33,4 mio. Ud over at projektet leverer nogle bæredygtige løsninger som har masser af fremtidsperspektiver, er det værd at bemærke at det er lykkedes tre regioner på meget kort tid at blive enige om hvordan en fælles telemedicinsk platform skulle være.

Præsentationen

  • Kort præsentation af projektets formål, herunder at det primære mål er at evaluere telemedicin i stor skala, og det sekundære mål er at lægge de første sten til fremtidens telemedicinske infrastruktur i Danmark.
  • Eksempel fra NetKOL, der viser hvordan evalueringen gennemføres i praksis ved hjælp af et randomiseret studie.
  • Præsentation af den telemedicinske platform OpenTele, og hvordan den hænger sammen med den fællesregionale KIH-database i den ene ende, og måleudstyr hos patienten i den anden ende.
  • Præsentation af, hvordan tværsektorielt samarbejde understøttes ved hjælp af simpel konfiguration af patientgrupper og brugerrettigheder.
  • Opsummering af de praktiske erfaringer hidtil i KIH-regi.
  • Perspektivering. Hvordan kan telemedicin udvikle sig fremover når vi har platformen til rådighed?