Et tværesektorielt 'sundheds-hotspot'

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Thomas Hahn
Stilling: 
ledende overlæge. ph.d., MPH
Firma/organisation: 
Hospitalsenheden Horsens
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Tage Carlsen
Firma/organisation: 
Social & Sundhed Horsens Kommune
Navn: 
Lisbeth Valther
Firma/organisation: 
Konsortiet Telesundhed / Next Step Citizen A/S
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Opbygning af tillid og risikovillighed i samarbejdet mellem kommune og hospital i et fælles innovationsprojekt skaber fundamentet for succes
2: 
Med borgeren i centrum vil interaktionen og samarbejdet i sundhedstrekanten blive lettere.
3: 
Involvering af brugerne fra forskellige sektorer i et offentligt privat innovationssamarbejde skaber dynamik.

Baggrund og motivation:

Horsens Kommune og Hospitalsenheden Horsens har sammen med de praktiserende læger valgt, at gå fremtidens udfordringer i møde ved, at skabe et tæt samarbejde omkring innovation af tværsektorielle løsninger. I projektet ’Horsens På Forkant med Sundhed’ er målet, at borgeren med en kronisk sygdom skal stå overfor et sammenhængende sundhedsvæsen, som handler og agerer sømløst/koordineret til gavn for borgeren.  Det stiller krav til en samarbejdskultur, hvor medarbejderne i de tre sektorer tænker og handler ud fra borgerens perspektiv og behov.

Beskrivelse:   

’Horsens på forkant med sundhed’ er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune.  Projektet skal føre til udviklingen af næste generation af telemedicinsk løsning i kraft af ’Sundheds-hotspottet’, der er udviklet på baggrund af brugernes behov. Det tværsektorielle værktøj skal på én gang fremme samarbejdet imellem sundhedssektorerne, og forbedre borgernes muligheder for at mestre egen kronisk sygdom.

800 borgere tilbydes deltagelse i projektet. 400 tilbydes deltagelse i kontrolgruppen og vil dermed følge normalt behandlingsforløb. 400 tilbydes telemedicinsk konsultation. Udvælgelse sker automatisk. Dette vil danne grundlag for en samfundsøkonomisk forskning, som skaber evidens for den telemedicinske effekt. 

Projektet startede i august 2012 og forventes afsluttet i august 2015. Projektet har 3 udviklingsfaser hver indeholdende en iterativ proces startende med identificering og kvalificering af udviklingspotentialet og videreudvikling af ’Sundheds-hotspottet’ og organisationer på tværs af sektorerne.  Dette betyder, at borgere der modtager telemedicin og sundhedsfaglige involveret, vil opleve et telemedicinsk udstyr, som bliver forbedret og videreudviklet undervejs.    

 

Projektet udfordrer dilemmaer som for eksempel:

-          Deling af data på tværs - vi har en godkendelse i projektet, men hvad med fremtiden, hvis data ikke må deles?

-          Tværsektorielt samarbejde - er det muligt mellem hospital, kommune og de praktiserende læger?

-          OPI samarbejde – kan de private samarbejdspartnere skabe brugerdreven innovation og kan de offentlige instanser rumme innovationsudvikling?

-          Cirka hver 5. borger er under forskerbeskyttelse. Hvordan skaber vi forskning, når så mange borgere er fritaget for forskning?  

Indlægget:

 I indlægget vil vi præsentere de erfaringer, der er opstået som følge af projektet. Vi præsenterer, hvordan sundhedsaktørerne har skabt fælles tillid og hvordan man i fællesskab løfter risikoen i innovationsprojektet. Endvidere vil vi præsentere de innovationsmetoder, der er taget i anvendelse og hvordan borgere og medarbejdere inddrages. Endeligt vil vi diskutere de udfordringer, der er forbundet ved at være mange partnere(både offentlige og private) med forskellige ønsker til udbytte og hvordan vi i det samarbejde, kan skabe fremtidens løsninger til sundhedsvæsenet.