Samarbejde i Østdanmark om én fælles Sundhedsplatformen – om styring og rammesætning og kultur

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Lone Hallgreen
Stilling: 
Specialkonsulent
Firma/organisation: 
IMT, Region Hovedstaden
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Therese Lundsgaard
Stilling: 
Specialkonsulent
Firma/organisation: 
Region Hovedstaden, IMT
Navn: 
Suzanne Kongsgren
Stilling: 
it-konsulent
Firma/organisation: 
Koncern IT, Region Sjælland
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Det beskrives hvorledes etablering af én fælles Sundhedsplatform på tværs af to regioner, kræver en solid og stærk organisering samt en grundlæggende overbevisning og vilje på alle niveauer
2: 
Det beskrives hvad der, har været væsentlige forudsætninger for samarbejdet, hvad der er fremmende faktorer, samt hvilke rammer som har medvirket til en fælles projektkultur på tværs af to regioner
3: 
Det beskrives hvordan en tilbudsorganisation transformeres til en implementeringsorganisation som skal sikre en ensartet og fælles implementering af Sundhedsplatformen

Region Hovedstaden og Region Sjælland er gået sammen om et udbud på en ny EPJ-løsning. Sundhedsplatformen som skal erstatte H-EPJ i Region Hovedstaden og OPUS-portalen i Region Sjælland. Hospitalerne i de to regioner vil inden udgangen af 2017 have én fælles elektronisk patientjournal. Der efterspørges et nyt, modent og velgennemprøvet standardrammesystem.

Således vil 2 ud af 5 regioner have den samme EPJ-løsning, med forventning om en lang række kvalitetsforbedringer. Implementering af Sundhedsplatformen forventes at løfte det tværregionale samarbejde.

  • Fælles standardisering af klinisk indhold og arbejdsgange
  • Fælles struktur for gennemførelsen og implementering
  • Forbedrede vilkår i relation til medarbejdernes mobilitet 

I indlægget vil vi fortælle om hvordan de to regioner etablerede en fælles styregruppe, programledelse  og programorganisationen samt om vores erfaringer efter 1½ års samarbejde – hvilke udfordringer har der været og hvilke faktorer har fremmet samarbejdet på tværs af to regioner, to lokationer samt på tværs af to virksomhedskulturer. 

En af konklusionerne er, at vi ikke er så forskellige – og når rammerne sættes med klare mål, så udvandes forskelligheder og der opstår gensidig tillid samt en ny kultur. En ny fælles kultur på tværs af to regioner giver kun mening hvis den forankres i de eksisterende organisationer, og vores erfaring er, at det er væsentligt at programmet hele tiden informerer samt er synkroniseret med linjeorganisationerne. 

Programmet har i perioden 2012 – 2013 været bygget op for at håndtere anskaffelsen af Sundhedsplatformen.  I indlægget vil vi på overordnet niveau fortælle om vores erfaringer med et konkurrence baseret udbud og hvilke krav det stiller til programorganisationen. 

Udbudsfasen er ved at være afsluttet, men der er langt igen – og det hårde arbejde ligger fortsat foran os. Samarbejdet mellem de to regioner fortsætter i forhold til implementering af Sundhedsplatformen.

Programmet er aktuelt ved at etablere en fælles implementeringsorganisation med deltagere fra regionernes hospitaler og it organisationernes - hvad er vores tanker og planer, hvad skal leverandøren bidrage med og hvordan involveres leverandørerne i en fælles implementeringsorganisation på tværs af to regioner og 20 hospitaler.

I oplægget vil vi blandt andet beskrive den store udfordring og balancekunst det er, at mobilisere så stort et program med deltagelse af mange klinikere i en periode hvor projektet stadig er på usikker grund og den endelige leverandør endnu ikke er valgt. I indlægget vil vi fremlægge vores planer for mobilisering af deltagere til et kæmpe implementeringsprojekt på tværs af to regioner, samt give eksempler på ressourceestimering fra kontraktunderskrivelse til sidste hospital er i drift.