Forretningsbehov og strategiske mål for anskaffelse af en integreret Sundhedsplatform med bred funktionalitet

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Mette Bomholt Klem
Stilling: 
Chefkonsulent, Sundhedsplatformen
Firma/organisation: 
IMT, Region Hovedstaden
E-mail: 
klem@regionh.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Claus Balslev
Stilling: 
Sektionsleder og programchef, Sundhedsplatformen
Firma/organisation: 
IMT, Region Hovedstaden
Navn: 
Lars Henrik Søfren
Stilling: 
IT Programchef
Firma/organisation: 
Region Sjælland
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Behov for samarbejde med en strategisk partner om en løsning med bred funktionalitet, der understøtter agil forretningsudvikling gennem intelligente værktøjer og avanceret dataanvendelse
2: 
En patientcentreret standardrammeløsning, der anvendes i sammenlignelige organisationer af mange forskellige aktører, så vi får et afprøvet produkt med en basiskonfiguration, der kan tages afsæt i
3: 
Effektiv og ensartet patientbehandling af højeste kvalitet gennem standardiserede arbejdsgange, optimal gennemførelse samt proaktiv brug af informationer i avanceret beslutnings- og processtøtte

Baggrund og motivation:

Region Hovedstaden og Region Sjælland efterspørger med Sundhedsplatformen en standardrammeløsning med bred funktionalitet til at understøtte de kliniske og administrative kerneprocesser og arbejdsgange i vores sundhedsvæsen. Sundhedsplatformen skal kunne fungere som det it-mæssige grundlag for en ambitiøs forretningsudvikling, og på sigt agere som ”Mentor”[i] for sundhedsaktørerne.

Vi ønsker en effektiv it-løsning, der understøtter vore forretningsbehov og strategiske mål og giver mulighed for at kunne bringe sundhedsvæsenet i begge region­er op i verdensklasse. I fokus herfor er det helt centrale at sikre:

  • Mere effektiv patientbehandling
  • Højere kvalitet i behandlingen

En vigtig forudsætning for dette er, at vi får en løsning, der sikrer:

  • Én journal for patienten på tværs af hospitaler, regioner og sektorer
  • At patienten får mulighed for at deltage aktivt i egen behandling
  • At understøtte papirløse arbejdsgange
  • At samle informationer omkring den enkelte patient, så der er nem adgang til patientens sundhedsdata for alle sundhedsaktører på tværs af sektorer
  • At genbruge informationer omkring patienter og deres behandling til kontinuerlig optimering af kvalitet og resurseudnyttelse i forhold til behandlinger
  • At forbedre understøttelsen af komplicerede og lange patientforløb, herunder kronikerforløb

Forretningsmæssigt er ambitionerne for Sundhedsplatformen således store.  Der efterspørges den bedste funktionalitet på markedet for EHR-løsninger, så vore sundhedsaktører får en effektiv it-understøttelse, der kan medvirke til en mere effektiv patientbehandling med højere kvalitet. Målet er afskaffelse af papirjournalen fuldt ud samt avanceret og intelligent understøttelse af beslutninger og processer i patientbehandlingen.

Indlægget:

I indlægget præsenteres ambitioner og overvejelser bag beslutningen om at anskaffe en fuldt integreret Sundhedsplatform centreret omkring patienten frem for modulopdelt anskaffelse. Der inddrages egne erfaringer fra en mere modulopdelt tilgang samt input fra centrale spillere som Gartner og Accenture.

Indlægget vil endvidere fokusere på vigtigheden af fleksible værktøjer, som vi selv kan anvende i forhold til blandt andet generel opsætning, klinisk og administrativt indhold, rapporter og oversigter samt snitflader; og rejsen frem mod at få en ”Mentor” for vore sundhedsaktører.       [i] Mentor-begrebet benyttes bl.a. af Gartner som et stade, hvor den elektroniske it-understøttelse meget avanceret og baseret på kontinuerlig opsamling af viden guider beslutninger og processer.