Brugerinddragelse i storskala – hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske it-system

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Kaspar Cort Madsen
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
IMT, Region Hovedstaden
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Therese Lundsgaard
Stilling: 
Senior Projektleder
Firma/organisation: 
IMT Region Hovedstaden
Navn: 
Lone Hallgreen
Stilling: 
Senior Projektleder
Firma/organisation: 
IMT Region Hovedstaden
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Brugerinddragelse i storskala giver multiple formål.
2: 
Hvordan sikres det, at 3 forskellige komplekse Sundheds IT systemer kan vurderes ensartet?
3: 
Kunsten at opsamle 500 menneskers indtryk – og processere dem

Beskrivelse af rammerne:

Én ny fælles It-Sundhedsplatform skal erstatte de nuværende centrale kliniske it systemer og dække både Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Involvering af klinikere i It-Sundhedsplatformen anses for en nøgleparameter for at sikre at Regionerne får et standardsystem, der understøtter hospitalernes kliniske og administrative arbejdsgange. Som led i at sikre inddragelse af klinkere, er det besluttet i styregruppen at der skal gennemføres en evalueringsworkshop for 500 kliniske brugere, der indeholder en præsentation/demo af de 3 tilbageværende leverandørers tilbudte løsninger, samt en opsamling af de 500 kliniske brugeres indtryk og vurderinger. Brugerne skal være repræsenteret fra alle hospitaler i de to regioner samt bred udvalgt fra forskellige specialer og faggrupper.

Præsentationen skal fokusere på den kliniske hverdag og skal dække scenarier for centrale krav til løsningen.

Desuden er det besluttet at der skal gennemføres en struktureret evaluering af præsentationen som skal indgå i evalueringen af leverandøren.

En sekundær ambition med initiativet er, at sikre udbredelsen af viden og information om It-Sundhedsplatformen og dens forventede påvirkning for klinikere i Regionerne.

Samlet er formålet med opgaven derfor at:

 • Demonstrere løsningernes understøttelse af en klinisk hverdag ifht kliniske og administrative arbejdsgange.
 • Eftervise at leverandørernes løsninger dækker efterspurgte centrale krav
 • Tilgodese behovet for demonstration af udvalgte specialespecifikke optioner ( fødejournal, onkologi, kardiologi, anæstesi/intensiv, men ikke praksis)
 • Foretage en struktureret evaluering fra 500 kliniske brugere
 • Udbrede information om It-Sundhedsplatformen til en bred skare af de kommende brugere, som derfra kan viderebringe informationen

 Indlægget:

I efteråret 2013 gennemføres den endelige udvælgelse af, hvilket It-system der bliver den nye Sundhedsplatform i Region Hovedstaden og Region Sjælland, og dermed bliver det også besluttet, hvilket arbejdsredskab der fremover skal benyttes af op imod 40.000 sundhedsprofessionelle i de 2 regioner.

De mange daglige brugere af de eksisterende It-løsninger, giver ofte udtryk for, at de ikke føler sig adspurgt i, for dem, vigtige beslutninger, som eksempelvis anskaffelsen af en ny sundhedsplatform.

Det blev derfor besluttet at præsentere de 3 tilbudte systemer, for en repræsentativ gruppe på 500 kliniske slutbrugere og bede om deres indtryk, som input til evalueringen.

 Indlægget vil omhandle processen med at:

 • Invitere og håndtere 500+ tilmeldinger og kommunikere med deltagerne
 • Sætte rammer for formidling af projektet og de 3 tilbudte løsninger til 500 klinikere på tværs af 2 regioner
 • Planlægge en afvikling, der tilgodeser at 3 komplekse systemer kan blive præsenteret, og at 500 klinikere kan undværes i klinikken.
 • Udarbejde en evalueringsmetode, med henblik på opsamling af de 500 adspurgte klinikeres indtryk af systemerne
 • Afvikle 4 x 2 dages arrangementer for 500 klinikere og de 3 tilbudsgivere
 • Bearbejde data fra 3x500 evalueringsskemaer

 Der berøres også de resultater som evalueringerne bidrog med, samt de erfaringer der i øvrigt kom ud af at gennemføre evalueringerne.