Telemedicin i voksealderen

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Kim Mathiasen
Stilling: 
cand.psych., fællesregional projektleder for Internetpsykiatri-pejlemærket
Firma/organisation: 
Region Syddanmark
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Det er muligt at levere depressionsbehandling med borgeren/patienten i centrum
2: 
Internetbaseret behandling er udbredt og viser god tilfredshed og behandlingseffekt
3: 
beskrivelse af hvilke udfordringer man møder, når der skal udvikles et program og organiseres et tilbud.

Baggrund og motivation
Depression er en udbredt og invaliderende lidelse. Alligevel er det kun ca. halvdelen af de ramte, der opsøger deres læge og endnu færre, som modtager evidensbaseret behandling. Ifølge Statens Serum Institut var der alene i Region Syddanmark over 110.000 personer i behandling med antidepressiv medicin i løbet af 2011. Der er derfor et stort behov for et fleksibelt og udbredt tilbud om evidensbaseret psykoterapeutisk behandling. Samtidig ses en demografisk forandring, som medfører, at der bliver relativt færre til at finansiere det offentlige sundhedssystem samt flere ældre borgere. Kombinationen af et stort behov for adgang til evidensbaseret psykoterapeutisk behandling og stigende økonomiske udfordringer er udbredt i store dele af den vestlige verden, og der har derfor gennem de seneste 15 år været stærk interesse for at udvikle og efterprøve internetbaseret kognitiv adfærdsterapi.

Beskrivelse
I Region Syddanmark gennemføres et storskala demonstrationsprojekt af internetbaseret depressionsbehandling, som en del af den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin. Inspireret af især Storbritannien og Sverige, oprettes en klinik, hvorfra der udbydes internetbaseret kognitiv adfærdsterapi til deprimerede. 

Projektet er ca. halvvejs gennem sin 2-årige levetid, hvorigennem der skal udvikles et nyt it behandlingsprogram, oprettes en klinik og behandlingen skal afprøves. P.t. står projektet over for at opstarte afprøvningen på patienter.

Tilbuddet organiseres i psykiatrien i en klinik under det nyetablerede Center for Telemedicin i Odense. På klinikken ansættes foruden projektlederen 3 halvtidspsykologer. Patienten kan henvise sig selv gennem klinikkens hjemmeside www.internetpsykiatrien.dk, hvorefter vedkommende tilbydes en udredning. Patienten kan herefter påbegynde behandlingen, som består af gennemgang af et online computerprogram, der bygger på kognitiv adfærdsterapi og indeholder 6 obligatoriske trin samt 2 valgfrie trin. Under behandlingsforløbet støttes patienten af en psykolog fra klinikken. Behandlingen varer 10 uger, hvorefter patienten tilbydes en afsluttende samtale. Afprøvningen foregår som et randomiseret, kontrolleret studie. 

Blandt de innovative tiltag kan nævnes: Selvhenvisning, patienten styrer i høj grad egen behandling samt patientinddragelse under udarbejdelsen af programmet.

Projektet er et RSI pejlemærke, hvilket betyder, at der stiles imod, at det indføres i alle landets regioner, såfremt det viser positive resultater.

Indlægget

I indlægget giver vi vores erfaringer videre med, hvilke udfordringer vi mødte dels under udviklingen af det ny it program dels med organiseringen af det ny behandlingstilbud. Du vil også komme til at se en demonstration af behandlingsprogrammet samt en gennemgang af, hvordan tilbuddet er blevet organiseret. Dette indrammes af et rids af internationale erfaringer med denne type behandling. Der afsluttes med en diskussion af behandlingstilbuddet og computerprogrammet.