Sundhedsjournalen

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Peter de Nully Brown
Stilling: 
overlæge, ph.d.
Firma/organisation: 
Hæmatologisk klinik, Rigshospitalet
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Sundhedsjournalen giver overblik
2: 
Sundhedsjournalen skaber sammenhæng
3: 
Sundhedsjournalen styrker mødet mellem borgere og sundhedspersonerer

Baggrund: Fra e-journal til sundhedsjournal

Et af regionernes vigtigste pejlemærker er Sundhedsjournalen, som bygger videre på den eksisterende e-journal. E-journal er i dag tilgængelig på alle hospitaler på tværs af landet, og giver lægerne mulighed for at søge informationer på en patient, hvis patienten ikke findes i hospitalets EPJ. E-journal er i dag også tilgængelig for de praktiserende læger og for borgere via sundhed.dk.

Med sundhedsjournalen bliver der åbnet op for flere oplysninger om patienten, ikke mindst laboratoriesvar og oplysninger fra de praktiserende lægers journaler.

Sundhedsjournalen bliver tilgængelig for såvel borgere som relevante sundhedspersoner. Borgerne får adgang via sundhed.dk via login med NemID. Sundhedspersonerne får adgang – under forudsætning af, at de har patienten i behandling – via deres eget journalsystem eller via sundhed.dk med login via NemID.

Ad 1: Sundhedsjournalen giver overblik
Borgeren får overblik og indsigt i egne patientjournaloplysninger og dermed en øget viden om egen sygdom. Det giver bedre mulighed for aktiv deltagelse i behandling og egenomsorg.

Sundhedspersonerne får overblik over de tilgængelige oplysninger på den patient, som de har i behandling. Fx journal-oplysninger fra hospitaler og fra den praktiserende læge Dermed kan en læge på et hospital hurtigt tage stilling til, hvad der er den korrekte diagnose og behandling for patienten.

Ad 2: Sundhedsjournalen skaber sammenhæng
Alle hospitaler og alle praktiserende læger skal levere oplysninger til Sundhedsjournalen. Den bygger bro på tværs af hospitalerne og de praktiserende læger i alle fem regioner. Og der er allerede planlagt en udbygget version af Sundhedsjournalen, som også medtager sundhedsoplysninger fra kommunerne. Det er en model, som udnytter de gode it-systemer, som allerede er etableret i Danmark i dag. Læger og sygeplejersker på hospitalerne kan gå i dybden med en række detaljer i deres egne systemer, som ikke findes i Sundhedsjournalen. Men samtidig får de adgang til en række oplysninger i bredden – på tværs af landet – som ikke findes i deres egne systemer.

Ad 3: Sundhedsjournalen styrker mødet mellem borgere og sundhedspersoner
Med sundhedsjournalen kan borgere og sundhedspersoner møde hinanden med udgangspunkt i et fælles informationsgrundlag. Dette sætter en ny dagsorden for relationen mellem borgerne og sundhedspersonerne. Borgerne har mere viden og forholder sig mere aktivt til deres egen sundhed end tidligere. De kan fx forberede sig på mødet med den praktiserende læge eller inden et ambulant besøg på hospitalet. Det er også muligt at slå op i Sundhedsjournalen i selve behandlingssituationen. Endelig kan såvel borgere som sundhedspersoner efterfølgende tjekke op på de oplysninger, som blev inddateret i behandlingssituationen.