Hvad gavner en præhospital journal?

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Rene Hansen
Stilling: 
Stationsleder ambulance
Firma/organisation: 
Vendsyssel Vest Hjørring, Falck Danmark A/S
E-mail: 
rh@falck.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Øget fokus på præhospital indsats
2: 
PPJ bygger bro mellem de ansvarlige sundhedspersoner
3: 
PPJ giver overblik og stiller data til rådighed

Øget fokus på præhospital indsats

Der er stort fokus på den præhospitale indsats, set i lyset af at den tiltagende centralisering og specialisering i sundhedsvæsenet, hvilket har medført, at der er store afstande fra skadestedet til behandlende indsats. Den præhospitalt indsats er derfor af afgørende vigtighed for hurtig diagnosticering, behandling og overlevelse.

Baseret på erfaringer med præhospital journal i Nordjylland er de fem regioner gået sammen om at etablere en fællesregional patientjournal (PPJ). Det præhospitale beredskab i Nordjylland bliver styret fra regionens egen AMK-vagtcentral med sygeplejersker som tager imod borgernes opkald. Beredskabet omfatter derudover ambulancetjeneste, sundhedsfaglig rådgivning fra vagtcentralen, planlægning af sundhedsberedskab samt præhospitale uddannelser.

PPJ har været en realitet og et effektivt arbejdsredskab i Region Nordjylland siden 2006. Frem til i dag er Nordjyllands PPJ (Amphi) blevet udviklet til at modtage tilbagemelding fra sygehuse, sende tele-EKG til de kardiologiske læger og til at kunne koordinere akut medicin. Der er stor tilfredshed med PPJ blandt redderne, læger, AMK-vagtcentralen og akutmodtagelserne i Nordjylland, fordi PPJ giver overblik og relevante oplysninger til alle de sundhedspersoner, som er involveret i det akutte forløb.

PPJ bygger bro mellem de ansvarlige sundhedspersoner

PPJ’en er et centralt bindeled mellem sygehus, ambulance, paramediciner og lægebil.  På trykfølsomme skærme kan redderne meget simpelt registrere på ulykkesstedet. De informationer, der sendes til læger og sygeplejersker, gør det muligt hurtigt at træffe beslutninger om den behandling der skal gives til patienten.

  • Direkte overførsel af vagtcentral-data til ambulance
  • Tidstro registrering af behandling, medicinering og kliniske data i ambulancen
  • Adgang til EPJ-data på sygehuset
  • On-line superviseret lægestøtte til ambulancepersonale

På AMK vagtcentralen kan man få et overblik over tid, fordeling af patienter og kapacitet samt disponering til sygehuse.

PPJ giver overblik og stiller data til rådighed

I akutmodtagelsen får personalet et overblik over alle aktive kørsler i den enkelte region og et overblik over hvilke ambulancer der er disponeret til et bestemt sygehus. Der er online adgang til ambulancejournalen, så personalet på akutmodtagelsen kan følge behandling og vitale parametre, fx på skadestedet. Personalet har mulighed for at forberede de klinikere, der skal modtage patienten og bestille relevante undersøgelser allerede inden patienten ankommer til akutmodtagelsen. De data der registreres i PPJ overføres også til Nordjylland’s EPJ. Der er også mulighed for at overføre data fra ambulancen til lægebilen, og man kan fx give tilbagemelding til redderne via et web-interface. 

Kvalitetssikring og akkreditering:

Alle reddere er logget på PPJ’en med deres personlige log on. Her er der mulighed for at se egne journaler, rutinelogs, tilbagemeldinger fra sygehuset og eftersyn fra supervision. Gennemgang af journaler er en vigtig del af kvalitetssikringen.

I forhold til den Danske Kvalitetsmodel gennemførtes der to gange årligt journalaudit på et udsnit af ambulancejournaler. Et meget lærerigt forløb, hvor der efterfølgende blev implementeret en handleplan til sikring af behandlingen af patienter i det Præhospitale beredskab i Nordjylland

Som en del af kvalitetssikringen er der også mulighed for at udsende vigtige beskeder direkte til PPJ. Det være sig vigtige beskeder om f.eks. smitte risiko, visitationsændringer, mv. Præhospitale data er tilgængelig for forskning og års rapporter.