Hvad bringer det næste år for e-sundheden?

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Jens Andersen
Stilling: 
Styregruppeformand og adm. direktør
Firma/organisation: 
RSI og Region Sjælland
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Det bliver året, hvor en ny strategiperiode med nye pejlemærker skal føres ud i livet.
2: 
Vi kommer til at se telemedicin i voksealderen.
3: 
Det bliver – ikke overraskende – endnu et intensivt år med fokus på det sammenhængende.

Som formand for Regionernes Sundheds-it og som medlem af den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it  er jeg blevet bedt om at kigge i krystalkuglen for at identificere tre væsentlige kendetegn for året 2014.  

Det bliver året, hvor en ny strategiperiode med nye pejlemærker skal føres ud i livet

For det første bliver 2014 året, hvor vi skal se de første frugter af de nye strategier. 2013 var året, hvor vi i regionernes fælleskab afsluttede den første periode med en række pejlemærker, og hvor flere nye strategier så dagens lys: Vi lancerede den første egentlige fællesregionale strategi af sin slags. Strategiens vision er at give borgere og sundhedspersoner i Danmark sammenhængende, effektive og ensartede digitale muligheder. Regionerne vil gå langt for at drive denne udvikling fremad, men ikke kun på egen hånd: Hvis vi skal lave sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer skal vi lave klare aftaler og samarbejde på nye måder med kommuner, praktiserende læger og de nationale myndigheder.

2013 blev også året for en fælles national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet, hvor visionen er den samme som i den fællesregionale strategi – heldigvis! I slutningen af året kom så også den fællesoffentlige strategi for velfærd, som sætter retningen for fremtidens digitale velfærdsydelser.

Et er at lave strategier, noget andet er at gøre dem til virkelighed. I 2014 begynder vi at føre de visionære tanker fra de tre strategier ud i livet. Om end strategierne dækker over flere år, bliver 2014 året, hvor vi i praksis tager fat på løsninger og ydelser, der giver mere sammenhængende patientforløb. Som lakmusprøve kan vi om et år stille spørgsmålet: Hvilken forskel har vi gjort for de patienter, der dagligt har brug for hjemmeplejen, den praktiserende læge og for hospitalet, og som har ekstra meget behov for sammenhæng?

Vi kommer til at se telemedicin i voksealderen

Året 2014 bliver også året, hvor vi kommer til at se telemedicin i voksealderen. Det økonomiske og ressourcemæssige pres på sundhedsvæsenet kræver, at vi tænker nyt. Det gør vi ikke mindst på det telemedicinske område, hvor vi skal kigge mere nuanceret på, hvornår mennesker er syge, raske og midt i mellem. Det er ikke altid, at indlæggelse og ambulante besøg på hospitalet er det rigtige. Nogle gange kan telemedicinske ydelser være et godt alternativ. Vi kommer også til arbejde mere målrettet med udbredelsen af telemedicin. Små pilotprojekter er gode til at skabe de første erfaringer, men nu skal vi tage skridtet videre og udvælge bæredygtige projekter, modne og lade dem vokse til at dække hele landet, for det giver ensartede telemedicinske ydelser og muligheder til alle. 

Der er mange af de store telemedicinske projekter, der i løbet af 2014 skal evalueres med tanke på, om de har den forventede nytte. Det gælder fx for projektet Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i Region Midtjylland og Region Hovedstaden, TeleCare Nord i Region Nordjylland og Internetpsykiatri i Region Syddanmark. Hvis de viser positive resultater, skal vi tage det næste skridt og udbrede dem i hele landet.

Det bliver – ikke overraskende – endnu et intensivt år med fokus på det sammenhængende

2014 bliver et endnu et intensivt og arbejdsomt år for e-sundheden. Det bliver året, hvor der kommer endnu flere initiativer og projekter, som vi skal lykkes med, ikke kun på tværs af regionsgrænser, men også på tværs af sundhedsvæsenet. Det bliver året, hvor vi på vedholdende vis skal følge de pejlemærker til dørs, som er forsinkede. Sidst men ikke mindst bliver det året, hvor vi skal have endnu mere fokus på det, der er den største og sværeste del af værdikæden: At tage løsningerne i brug.