Ledelse i e-sundhedsvæsenet

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Dorte Stigaard
Stilling: 
direktør
Firma/organisation: 
Regional udvikling, it, kommunikation, innovation, Region Nordjylland
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvad karakteriserer e-sundhedsvæsenet version 3.0 anno 2013 – har vi et paradigmeskift med fokus på patienten? Og kan det lykkes os at gå fra ”et land af pilotprojekter” til sammenhængende og landsdæ
2: 
Tværsektorielt telemedicin-samarbejde i stor skala ikke alene om, men med patienten – hvad kræver det af aktører i kommuner, almen praksis og på sygehusene?
3: 
Digital Ledelse – hvad er det, når det ikke kun handler om at understøtte det vi plejer at gøre med it, men at ændre kerneydelsen ved hjælp af it?

Dansk Sundheds-IT er meget bedre end sit rygte, og udlandet kigger til Danmark for at lære af os; men hvad er det, vi gør, og allerede gør godt, og hvad er det, vi skal blive endnu bedre til? Indlægget forsøger at give et bud på ikke kun barrierer, men også muligheder for, at Danmark kommer helt i top, og bevidst ikke kun sætter, men også udfører en e-sundhedsdagsorden, der bidrager til mest mulig sundhed for pengene. Eksempelvis: hvordan flytter vi reelt fokus fra at bruge it til at gøre hverdagen nemmere for de sundhedsprofessionelle, til også at gøre livet bedre for de mange borgere, der lever med kronisk sygdom. Kan vi?  - og vil vi? – genopfinde den måde, vi leverer kerneydelsen sundhed og velfærd på? Og hvad skal der til?

Indlægget tager bl.a. udgangspunkt i TeleCare Nord, hvor 1256 KOL-patienter i Nordjylland har sagt ja til at gå i gang med telemedicinsk hjemmemonitorering – og hvor sygehus, almen praksis og kommune samarbejder både om og med patienten i en helt ny rolle- og ansvarsfordeling. Projektet er det første storskalaforsøg med tilknyttet forskning, der skal skabe evidens for de faktiske gevinster ved telemedicinsk hjemmemonitorering