Hvordan forholder borgerne sig til udviklingen og brugen af e-sundhedsvæsenet?

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Pernille Bertelsen
Stilling: 
Lektor
Firma/organisation: 
Dansk Center for Sundhedsinformatik, AAU
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvad er status for borgernes kendskab og holdning til sundheds-it i Danmark?
2: 
Hvad er borgernes konkrete erfaringer med sundheds-it i kommunikation med sundhedspersonalet og sundhedsvæsenet?
3: 
Oplever borgerne at adgang til egne data på sundhed.dk gør dem bedre i stand til at tage hånd om deres egen sundhed?

E-sundhedsobservatoriet har i år for første gang kortlagt borgernes anvendelse af og syn på sundheds-it. Det er sket gennem en landsdækkende undersøgelse. 1058 borgere over 18 år fra et repræsentativt panel  har deltaget anonymt i en kombi-undersøgelse. 931 personer har besvaret et spørgeskema gennem internettet og 127 personer via telefoninterview.

Formålet med undersøgelsen har været at tage temperaturen på borgernes kendskab og holdning til sundheds-it samt deres anvendelse af borgernær sundheds-it. Benytter borgerne sig af internettet? Har borgerne smartphones? Hvilken former for sundheds-it registrerer borgerne, at de sundhedsprofessionelle anvender, når de mødes med patienterne? Søger borgerne efter sundhedsinformation på internettet og ikke mindst, hvad bruger borgerne sundhed.dk til? Vurdere borgerne, at de bliver bedre i stand til at tage hånd om egen sundhed ved at se egne sundhedsdata? Er der forskel på kronikkere og ikke kronikkeres holdning og anvendelse af sundheds-it?

Oplægget vil gennemgå undersøgelsens resultater og fremhæve de tendenser, der ses.