Åbning af konferencen

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Astrid Krag
Stilling: 
minister for sundhed og forebyggelse
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Ingen
2: 
Ingen
3: 
Ingen

Sundheds-it og digitalisering skal bidrage til at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, der tager udgangspunkt i den enkelte patients ressourcer, og gøre sundhedspersonalets daglige arbejde lettere. Det er linjen i den nye digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet, som Regeringen, KL og Danske Regioner offentliggjorde i juni i år, og som er gældende frem til 2017. Med strategien er der sat en klar og ambitiøs kurs for digitaliseringsindsatsen: Vi skal have udbredt telemedicin i endnu større grad, alle relevante arbejdsgange skal understøttes digitalt og sundhedsvæsenets it-løsninger skal bindes bedre sammen.

I de kommende år vil behovet for at skabe sammenhæng og koordinering i sundhedsvæsenet blive endnu stærkere.  Vi får flere kronikere, den specialiserede behandling skal foregå på færre sygehuse og flere opgaver skal løses tættere på patienten – eller hjemme hos patienten selv. For at vi kan løfte den udfordring skal vi bl.a. udbrede fælles it-løsninger i hele sundhedsvæsenet, og vi skal samle kræfterne om de løsninger, der allerede har vist deres værd. Med det udgangspunkt kan vi for alvor indhøste de gevinster, som bedre og mere brug af it-løsninger og velfærdsteknologi potentielt rummer for både patienter og personale.