Sammenhæng på tværs i telemedicinindsatsen

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Lene Vistisen
Stilling: 
afdelingschef for standarder og it-arkitektur
Firma/organisation: 
Sektor for National Sundheds-it, SSI
E-mail: 
LEVI@ssi.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Govenance i forhold til telemedin og tanker bag denne
2: 
Fremdrift i de nationale initiativer samt modning af nye områder til national udbredelse
3: 
National model for telemedicinsk hjemmemonitorering samt afprøvning, modning og udbygning af den telemedicinske infrastruktur

Baggrund

Anvendelse af telemedicinske metoder er sundhed til borgeren på nye måder; i telemedicin udnytter vi de digitale muligheder til at flytte rammerne for, hvordan sundhedsydelser i borgerens hjem kan understøttes og udføres. Vi gør det dels fordi den digitale udvikling naturligt rykker ind i denne sammenhæng også, men især fordi det giver mening, når vi vil udnytte tid og ressourcer hos borgere og medarbejdere bedst muligt.

I den nye nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet er der skabt et nationalt program, der dels følger op på elementer fra den nationale telemedicinske handlingsplan, dels adresserer Danske Regioner og KLs planer indenfor området.

Beskrivelse

I Danmark oplever man – som i resten af verden, et øget pres på sundhedsvæsenet. Dette skyldes dels, at andelen af ældre og kronisk syge er stigende, dels at behandlingsmulighederne i sundhedsvæsenet er blevet større, og at man derfor kan behandle langt flere sygdomme med god effekt.

I den nye nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet er der skabt et nationalt program bestående af fire telemedicinske initiativer. De fire initiativer skal følge op på fremdriften i den telemedicinske handlingsplan, skabe en national model for telemedicinsk hjemmemonitorering, modne nye områder til national udbredelse og gennemføre en afprøvning, modning og udbygning af den telemedicinske infrastruktur.  Arbejdet forankres i en koordineringsgruppe for telemedicin, der referer til den nationale bestyrelse for sundheds-it. 

Oplægget

I oplægget præsenteres hovedtræk fra de fire initativer. Et vigtigt fælles mål for dem alle er, at de gode erfaringer skal implementeres mere bredt, så de telemedicinske løsninger, der er igangsat med handlingsplanen, kommer i fuld anvendelse, ligesom de forudsatte gevinster skal efterprøves.

Der vil være en gennemgang af initiativerne og den nye governance på telemedicinområdet.

Der vil særligt sættes fokus på et afprøvningsprojekt, hvor principper fra Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren afprøves i storskala på de mest modne områder (KIH og Telecare Nord) og tilvejebringer et solidt evalueringsgrundlag.