Fuld udbredelse og anvendelse af Fælles Medicinkort

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Birgitte Drewes
Stilling: 
afdelingschef for it-udvikling og projekter
Firma/organisation: 
Sektor for National Sundheds-it, SSI
E-mail: 
BIDR@ssi.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvad er status for udbredelsen og anvendelsen af Fælles Medicinkort lige nu?
2: 
Hvad har udfordringerne været undervejs?
3: 
Hvordan sikres fortsat stabil drift og nødvendig videreudvikling fremover?

Det Fælles Medicinkort (FMK) gik i central drift i 2009. Det er i Økonomiaftalen for 2014 aftalt, at FMK skal være fuldt ibrugtaget i regioner og i lægepraksis inden udgangen af 2013, fuldt teknisk implementeret i kommunernes hjemmepleje i 2014 og fuldt ibrugtaget i kommunerne inden udgangen af 2015. Der er tale om et program som har involveret utrolig mange ildsjæle rundt omkring i sundhedsvæsenet, og der er blevet løst mange udfordringer undervejs. 

I oplægget vil der blive fortalt om den aktuelle status - hvor står vi mht. at nå målene i forhold til udbredelse, hvad er status for recertificeringer af løsninger og hvordan ser tallene for anvendelse ud?

Videre vil der være et tilbageblik på, hvilke udfordringer der har været undervejs. FMK har på mange punkter været et stifinderprojekt og har samtidig været meget afhængig af andre digitaliseringsiniativer. Hvad har de primære udfordringer været set fra det centrale program, og hvordan er de forskellige udfordringer blevet håndteret undervejs. Hvilke erfaringer fra FMK-programmet bør tænkes med i andre fællesoffentlige digitaliseringsprojekter fremover?

Endelig ses der fremad på planlagt videreudvikling, styringsregimet for FMK fremover, betydningen af og brugen af det fælles testmiljø ift. videreudvikling og kvalitetssikring og de vigtigste udfordringer fremover.