Digitalisering med effekt – fra strategi til eksekvering

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Flemming Christiansen
Stilling: 
direktør
Firma/organisation: 
National Sundheds-it, SSI
E-mail: 
FLC@ssi.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvordan sikres en styrket prioritering og et samlet overblik over sundheds-it på nationalt niveau?
2: 
Hvilke tiltag skal understøtte fremdrift, koordination og leverancestabilitet på tværs af sundhedsvæsenet?
3: 
Hvordan vil National Sundheds-it formidle status for sundheds-it i Danmark og opfølgning på strategiens initiativer?

I foråret blev der vedtaget en ny national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet for 2013-2017 – Digitalisering med effekt, der blev politisk godkendt i juni måned.  

Strategien sætter en fælles, forpligtende og ambitiøs kurs for det videre arbejde med digitalisering af sundhedsvæsenet, og indeholder 22 konkrete initiativer, der skal realiseres frem mod 2017.

I dette oplæg vil der blive fokuseret på, hvordan vi nu omsætter ord til handling i forhold til at følge op på de vedtagne indsatser gennem indikatorer og monitorering og i forhold til et styrket samarbejde mellem parterne.

Hvis sundhedsvæsenet de kommende år skal gennemføre store digitale forandringer i højt tempo, kræver det klarhed om retning og ansvar. Derfor er et af indsatsområderne i strategien en styrket prioritering og overblik på nationalt niveau. Dette skal bl.a. ske ved at den nationale bestyrelse for sundheds-it i højere grad vil udgøre rammen for et forpligtende samarbejde om den overordnede prioritering og koordinering af sundheds-it området i Danmark.  

Desuden er der et stigende behov for en ensartet implementeringsindsats i takt med, at sundheds-it løsninger binder sundhedsvæsenet sammen. En succesfuld implementering af fælles projekter forudsætter dog koordinering mellem regioner, kommuner og almen praksis og fokus på fremdrift og resultater i form af opfølgning og monitorering. 

Af oplægget vil det fremgå hvilke tiltag, der skal sikre en bedre koordinering på tværs og der vil være en gennemgang af planerne for National Sundheds-it’s fremtidige formidling af status og fremdrift på sundheds-it i Danmark, herunder et nyt fakta-site om digitaliseringen af sundhedsvæsenet.