Telesundhed: Kommunernes vision om telesundhed skal realisere ambitionerne i det politiske udspil om "Det nære sundhedsvæsen"

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Christian Harsløf
Stilling: 
kontorchef
Firma/organisation: 
Social og Sundhed, KL
E-mail: 
cnh@kl.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Telesundhed skal give borgeren mulighed for at forsætte med at leve sit daglige liv med sygdom og funktionsnedsættelse
2: 
Telesundhed skal understøtte forebyggelse og sundhedsfremme ved at motivere og fastholde raske som syge borgere i ændrede vaner
3: 
Telesundhed skal som minimum tilbyde den samme kvalitet som traditionelle ydelser/tilbud i den samlede sundhedssektor, samtidig med at ydelserne leveres mere effektivt

Med et begreb som telesundhed håber KL at flytte fokus fra diagnose til borger, når det kommer til brugen af teknologiske løsninger i sundhedsvæsenet. Borgeren er mere end sygdom og diagnoser..

Med udgangspunkt i borgerens eget liv og egne it-vaner ønsker kommunerne at skabe et bedre grundlag for, at borgerne kan mestre eget liv og deltage aktivt i egen forebyggelse, genoptræning og behandling – når borgeren selv ønsker det, frem for på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt.

”Længst muligt i eget hjem” er en velkendt tankegang i kommunerne. Den rummer hele essensen af begrebet telesundhed. Teknologien har et større potentiale end hidtil udnyttet. Teknologiens muligheder skal tænkes bredere og i nogle tilfælde som en mulig erstatning for indlæggelse. Fokus skal være på borgeren – ikke på patienten og den kliniske diagnose alene.

Telesundhed defineres som brugen af informations- og kommunikationsteknologi til at understøtte forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser. Strategien er en del af hele tankegangen bag KL’s sundhedspolitiske udspil ”Det nære sundhedsvæsen”.

Telesundhed skal være et af værktøjerne til at nå kommunernes målsætninger på sundheds- og plejeområdet. Kommunerne har en vision om at udvikle et nært sundhedsvæsen, hvor kommuner på tværs af forvaltningsområder arbejder sammen med almen praksis og sygehuse om at give danskerne et sundere og længere liv, som leves aktivt og produktivt uden sygdom og begrænset funktionsevne.

En forudsætning udbredelse af telesundhed er, at teknikken er i orden. Det kræver bl.a. god bredbåndsforbindelse og mobildækning, ressourcer til opsætning af udstyr i borgernes hjem, modning af ny-udviklet it-udstyr og mere samlede og integrerede systemer. Men vi skal ikke lade os bremse af teknologien eller økonomiske forhindringer. Vi skal bare i gang. Hvis vi arbejder på tværs af sektorerne, er der masser af muligheder for at finde løsninger inden for de eksisterende rammer.”