Telesår: Udbredelse af telesårsløsning mindsker antallet af amputationer og andre komplikationer

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Grethe Nielsen
Stilling: 
projektleder
Firma/organisation: 
Center for IT, digitalisering og velfærdsteknologi, Frederikshavn Kommune
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Fællesløsninger implementeres i fællesskab
2: 
Implementering af Telemedicinsk Sårvurdering gør udfordringerne og mulighederne i Telesundhed nærværende
3: 
Vi vil gerne Telesundhed, - er vi klar til drift?

Alle regioner og kommuner skal implementere Telemedicinsk Sårvurdering. Projektet er et af de fem initiativer i ”National handlingsplan for udbredelse af Telemedicin”. Projektet er dermed et fælles nationalt udbredelsesprojekt hvor MedCom har projektledelsen. Udbredelsen gennemføres i perioden september 2012 til august 2015. Der er bevilliget 30 mill. kr.

1. Fællesløsninger implementeres i fællesskab
Rammerne for projektet giver mulighed for at arbejde med fælles nationale værktøjer, vejledninger og IT- løsning og nøgleområderne i arbejdet er således:
•    Anskaffelse af teknologisk løsning (udbud), herunder integrationsløsning til kliniske systemer (EPJ, EOJ) koordinering til langsigtede løsninger
•    Udbredelse af IT-løsning
•    Organisatorisk udbredelse
•    Kompetence udvikling
•    Kvalificering af business case
•    Monitorering og evaluering af projektet
Under disse givne rammer skal løsningen implementeres i fælleskab mellem hver region og de tilhørende kommuner.  Region Nordjylland, de tilhørende kommuner og lægepraksis har efterhånden nogen erfaring med at implementere IT-løsninger i fællesskab. I indlægget præsenteres, hvordan den praktiske implementering er grebet an i fællesskabet på tværs af sektorer og hvordan Frederikshavn Kommune internt organiserer et telemedicinsk implementeringsprojekt.

2. Implementering af Telemedicinsk Sårvurdering gør udfordringerne og mulighederne i Telesundhed nærværende
I lighed med mange andre kommuner har Frederikshavn Kommune deltaget i forskellige pilotforsøg, ofte forskningsprojekter, hvor telemedicinske teknologier er blevet afprøvet i mindre skala for efterfølgende at blive lukket ned igen efter endt projektperiode. Med implementering af Telemedicinsk Sårvurdering gælder det! Løsningen implementeres overalt i kommunen og er kommet for at blive. Dermed bliver udfordringerne og mulighederne meget tydelige. I indlægget gives der indsigt i disse forhold og hvad de betyder for den praktiske implementering i kommunen.  

3. Vi vil gerne Telesundhed,– er vi klar til drift?
Med alle de fællesoffentlige initiativer for implementering af Telesundhedsløsninger, kan kommunerne opleve et pres i forhold til de mange nye opgaver. Telemedicinsk Sårvurdering er et af  mange kommende fællesløsninger. Hertil kommer givetvis flere i takt med den teknologiske udvikling og personalets bevidsthed omkring mulighederne indenfor velfærdsteknologi. Men er kommunerne overhovedet klar til at tage imod alle løsningerne. I indlægget gives et bud på hvilke udfordringer, der skal tages op - og løses - før Telesundhed kan blive til virkelighed.