Telecare Nord: Et mønstereksempel på et samarbejdende sundhedsvæsen fra Region Nordjylland - set fra et kommunalt perspektiv

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Birgit Simonsen
Stilling: 
Ass. områdesygeplejerske
Firma/organisation: 
Aalborg Kommune
E-mail: 
BSI-aeh@aalborg.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Ide og opstart af Telecare Nord projekt
2: 
Fokus på samarbejde mellem de mange tværsektorielle aktører
3: 
Samarbejde tværfagligt i kommunen

 Ad 1: Telecare Nord udspringer af et tidligere telemedicinsk projekt, Telekat som havde vist stort potentiale for patient empowerment og for besparelser ved at undgå indlæggelse på sygehus.  Aalborg universitet indledte et samarbejde med Region Nordjylland, herunder hospitaler og praktiserende læger, de 11 kommuner i regionen og Danmarks lungeforening, for at laves et fælles solidt arbejde og forskningsprojekt til gavn for KOL patienterne.

Ad 2: I Telecare Nord projektet er der fokus på at der etableres arbejdsgrupper med deltagere fra alle sektorer og på flere niveauer, fra direktører og administratorer til læger og sygeplejersken der arbejder ude hos patienten. Der arbejdes med at skabe fælles løsninger og fælles vejledninger om implementeringen af Telecare Nord.

Ad 3: I kommunerne ligger ansvar for undervisning af patienterne, og opfølgning på de data patienterne sender hver uge. For at tilbyde bedst mulig undervisning arbejdes der tværfagligt blandt sygeplejersker, terapeuter, plejepersonale og på tværs af forvaltninger ældreforvaltning og sundhedscenter.