Fælles Medicinkort: Kommunerne har med benhård organisering forpligtet sig til udbredelse af det Fælles Medicinkort i 2014/15

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Poul Erik Kristensen
Stilling: 
Konsulent
Firma/organisation: 
Social og Sundhed, KL
E-mail: 
PRK@kl.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Systematisk monitorering skal sikre synlighed i forhold til kommunal fremdrift
2: 
Stram programstyring skal støtte den kommunale implementering
3: 
Implementeringsstøtte skal hjælpe implementeringen i kommunerne

KL har i forårets økonomiaftale med regeringen forpligtet 98 kommuner til at tage det Fælles Medicinkort i brug teknisk i løbet af 2014 og organisatorisk i medio 2015. Der er tale om en meget ambitiøs tidsplan som kræver stram styring, programledelse, monitorering og implementeringsstøtte til kommunerne.

KL har etableret et implementeringsprogram som skal støtte kommunerne i implementeringen. Programmet har bl.a. fastlagt en ”bølgeplan” for kommunernes implementering som vil ske i tre bølger. Programmet har også udviklet en række støtteværktøjer til kommunerne bl.a. en implementeringsdrejebog og generiske arbejdsgange.

Til at følge projektets fremdrift har KL sammen med kommunerne etableret en styregruppe under KL’s direktion med 5 kommunale social- og sundhedsdirektører – én fra hver KKR, leverandører af it-systemer og NSI. Styregruppen skal overvåge og sikre fremdrift i implementeringen.

MedCom har fået til opgave at støtte de 98 kommunale implementeringsprojekter med implementeringsstøtte.