Sundhedsterminologien sikrer konsistens i data og information på tværs af enheder

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Kirstine Rosenbeck Gøeg
Stilling: 
Ph.d.-studerende
Firma/organisation: 
Aalborg universitet
E-mail: 
kirse@hst.aau.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Anne Randorff Rasmussen
Stilling: 
Ph.d.-studerende
Firma/organisation: 
Aalborg universitet
E-mail: 
arra@hst.aau.dk
Navn: 
Lars Lilholt
Stilling: 
Konsulent
Firma/organisation: 
Region Norjylland, Koncern IT
E-mail: 
l.lilholt@rn.dk
Navn: 
Dorte Markussen
Stilling: 
Konsulent
Firma/organisation: 
Region Norjylland, Koncern IT
Navn: 
Jette Nielsen
Stilling: 
Konsulent
Firma/organisation: 
Region Norjylland, Koncern IT
E-mail: 
jeln@rn.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
AAU og Region Nordjylland har i samarbejde udviklet en metode til samtidig håndtering af SFI og terminologi som andre regioner kan anvende. Metoden er dokumenteret.
2: 
Uden at genere klinikerne med ekstra kompleksitet kan Sundhedsterminologien, SNOMED CT, sikre udveksling af konsistent data/information på tværs af afdelinger/enheder i forhold til regionen.
3: 
Visualisering af terminologi sætter fokus på den sundhedsfaglige betydning og fremmer samtidig standardisering.

Baggrund og motivation:

Det er en udfordring at få kliniske krav og krav om konsistent terminologi til at gå hånd i hånd, når der designes Sundhedsfagligt Indhold (SFI) til EPJ. Dette har stor betydning for overgange på mange forskellige niveauer lige fra dataintegration til kliniker kommunikation. Et eksempel fra projektet, hvor overgangen mellem afdelinger er en udfordring, beskrives i nedenstående case:

”I arbejdet med ABCDE-værdier (vitale værdier) i Region Nordjylland, nævnte klinikere på en workshop, at det var væsentligt at kunne registrere, hvorvidt et ilttilskud var af typen lomholt. Det blev diskuteret, hvorvidt termen ”Lomholt ilttilskud” var god at have på en brugergrænseflade, da det ikke siger ret meget om, hvad det faktisk er for et ilttilskud. Af mangel på alternativ terminologi accepterede man dog termen. Dette blev problematisk, da en anden afdeling kaldte samme ilt ilskudstype for ”Ohio ilttilskud” og man kun fordi man var heldig opdagede, at det var det samme. Klinikerne var i forløbet ikke modstandere af, at præcisere terminologien, men da deres ordforråd er knyttet til den lokale praksis, var det ikke en simpel opgave at finde en præcis term. Det ilttilskud der her er tale om, er en type hvor luften fugtes inden den blæses ind i patienten. Lomholt er manden der opfandt metoden og Ohio er en af de apparaturer, der findes på markedet.”

Eksemplet viser, at det ikke er en simpel opgave at finde dækkende og bred anvendelig terminologi på tværs af en organisation samt at SFI-koordinatorerne, der har mindre klinisk indsigt end specialister på de enkelte kliniske områder, skal være meget opmærksomme for ikke at oprette redundant terminologi. Ved opslag i SNOMED CT finder man i øvrigt termen ”befugtet ilttilskud” som præcist beskriver det ønskede, og man undgår at gå ind i diskussionen af, hvorvidt ”Lomholt”-afdelingen eller ”Ohio”-afdelingen får deres lokale terminologi ophøjet til regional terminologi.

Projektets indhold:

I projektet blev der arbejdet med en række dokumentationsskabeloner nemlig, henholdsvis Objektiv Undersøgelse, Øvrige organsystemer, Sygeplejestatus, Sociale forhold samt KOL- undersøgelsesskema. Heraf er KOL-undersøgelsesskema højt struktureret og de øvrige lavt strukturerede.

Projektets resultat var en integreret ’SFI-og terminologi-proces’, hvori delelementer var en mapningsstrategi og terminologivisualisering. Den overordnede SFI- terminologiproces var karakteriseret ved:

Det overordnede design af SFI skal være på plads, før det giver mening at undersøge relevante SNOMED CT termer.

Det er ikke relevant for klinikere at forholde sig til SNOMED CT som begrebsmodel. Søgning efter SNOMED CT begreber bør derfor ikke ske på workshops. Workshops med klinikere er til gengæld relevante ift. at evaluere om terminologiske og strukturmæssige ændringer i brugergrænsefladerne, som følge af SNOMED CT mapning, kan forenes med klinisk praksis.

Regionens øvrige SFI-processer kunne godt integreres med terminologi-processerne. En iterativ metode gav mulighed for, at den viden og struktur der er indbygget i SNOMED CTs kunne påvirke SFI’en både tidligt og sent i processen.

Mappningsstrategien sikrede konsistens og genanvendelighed af SFI-begreberne da det ikke er nok blot at finde et SNOMED CT begreb der ligner den lokale term. Inkonsistensen kan eksempelvis forekomme som resultat af at forskellige personer mapper forskelligt, eller som følge af mangler i SNOMED CT.

Terminologivisualiseringen bidrog med overblik over sæt af SNOMED CT begreber, hvorved det blev understøttet at ny terminologi kunne oprettes konsistent med eksisterende på en brugervenlig måde.

Projektet er dokumenteret i en evalueringsrapport udgivet af DaChi samt i diverse videnskabelige publikationer. Dette indlæg giver indblik i projektet som helhed.