PosLogistics anno 2013: Vinder af projekt-battle 2012 - hvad er status ét år efter?

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Mikkel Harbo
Stilling: 
Director Business Development & Operations
Firma/organisation: 
Systematic
E-mail: 
mha@systematic.com
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Flemming Bent Thomsen
Stilling: 
Group Senior Vice President
Firma/organisation: 
Systematic
E-mail: 
fbt@systematic.com
Navn: 
Karin Hedegaard
Stilling: 
IT-driftschef
Firma/organisation: 
Aalborg Universitetshospital
E-mail: 
kahe@rn.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvordan påvirker løsningen brugerne og et hospital i praksis?
2: 
Hvordan har brugerne af løsningen taget imod forandringen?
3: 
Hvilke fordele kan hospitaler opnå via brugen af Columna Service Logistics?

På e-sundhedsobservatoriet 2012 vandt Systematic og Mikkel Harbo projekt-battlen med løsningen PosLogistics. Det blev præsenteret, hvordan løsningen gennem brug af realtidsinformationer giver indsigt i servicefunktioner leveringsevne og dermed åbner muligheden for effektiviseringer. Løsningen er siden sidst blevet videreudviklet og er gået i pilotdrift . Motivationen for indlægget er, at give interesserede indblik i, hvordan brugerne har taget imod de daglige forandringer og hvordan brugerne er blevet involveret undervejs.

Drift på Aalborg Universitetshospital:
Løsningen gik i drift i Aalborg primo 2013 og i september 2013 på Aarhus Universitetshospital. Indlægget vil komme nærmere ind på de udfordringer, løsninger og virkninger, som dette har medført samt hvordan et tæt samarbejde mellem brugerne og udviklerne har været essentielt. Et af de følsomme emner har tidligere været sporing af medarbejdere – hør brugernes overraskende reaktion på dette.

Målinger:
På Aalborg Universitetshospital er foretaget kvalitative og kvantitative målinger både før og efter idriftsættelsen af PosLogistics. Der er både målt på effektiviteten samt portørernes tilfredshed. Endeligt er enkelte bestillere blevet interviewet. Væsentlige konklusioner fra disse målinger vil blive præsenteret.

Status på projektet:
Resultaterne fra PosLogistics vil indgå i en større produktpakke – Columna Service Logistics. Columna Service Logistics indeholder flere selvstændige og let intergrerbare moduler; Task Management, Transport Management, Bed Management, Trolley Management og General Search.

På indlægget vil det være muligt at få indblik i de muligheder og fordele, det vil kunne give de danske hospitaler.