Offentligt privat samarbejde som korteste vej til udvikling af specialløsning til anæstesi med stort eksportpotentiale

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Troels Bierman Mortensen
Stilling: 
Kommerciel Direktør
Firma/organisation: 
Daintel
E-mail: 
tbm@daintel.com
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Offentligt privat samarbejde med høj brugerinddragelse kan sikre hurtig og effektiv udvikling af specialkliniske IT løsninger
2: 
Velintegrerede specialkliniske IT løsninger kan øge patientsikkerheden og effektiviteten på anæstesiafdelinger
3: 
Fokus på kliniske nicher er vejen frem for dansk sundheds IT eksporteventyr

Critical Information System, CIS by Daintel, er på 3 år blevet det mest anvendte IT system på intensivafdelinger i Danmark. Men allerede i 2011 erkendte danske Daintel at varig succes i Danmark og på eksportmarkederne krævede en hurtig tilpasning af CIS til anæstesiafdelingernes behov. Dette blev startskuddet til intenst offentligt-privat kapløb frem mod en række store udbud.

I oplægget gives en beskrivelse af hvordan Daintel, i tæt samarbejde med Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital, med udgangspunkt i intensivløsningen CIS, på under 20 måneder udviklede en specialløsning til brug på anæstesiafdelinger, implementerede denne på 3 anæstesiafdelinger, integrerede den med en række kendte IT løsninger, deltog med løsningen i store udbud i 4 lande og fik den første kontrakt i Brasilien.

Fokus i præsentationen vil være på beskrivelse af udviklingsprocessen og funktionalitet i løsningen, samt de gevinster, som løsningen giver i forhold til dokumentation, effektivisering og patientsikkerhed.

Løsningsindhold:
Specialklinisk IT løsning tilpasset arbejdsgangen på anæstesiafdelinger fra det pre-operative tilsyn over det per- og postoperative til opvågning. Integrationer til CIS Intensiv, Cetrea Surgical, onBase, OPUS Notat, Apovision og Dansk Anæstesidatabase. Foruddefinerede medicinpakker og automatisk registrering af data fra mere end 600 forskellige former for medicinsk udstyr.

 

Motivation:
Motivation for indlægget er 1) at give et eksempel på hvordan et tæt offentligt privat samarbejde baseret på intens brugerinddragelse på rekordtid kan udvikle en specialløsning, der dækker klinikernes behov bredt indenfor en klinisk niche: et komplet klinisk IT arbejdsredskab for klinikere på anæstesiologiske afdelinger, samt 2) vise hvordan bred behovsopfyldelse indenfor et klinisk speciale øger konkurrencedygtigheden på eksportmarkederne.