Kontoret i lommen – når it giver mening!

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Karen Melchior Jensen
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Region Nordjylland
E-mail: 
k.melchior@rn.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Søren Corneliussen
Stilling: 
teknisk projektleder
Firma/organisation: 
Koncern IT, Region Nordjylland
Navn: 
Dan Hagerup Gundvald
Stilling: 
systemudvikler,
Firma/organisation: 
Koncern IT, Region Nordjylland
Navn: 
Anne-Mette Foldager
Stilling: 
SFI-konsulent
Firma/organisation: 
Koncern IT, Region Nordjylland
Navn: 
Carsten Olesen
Stilling: 
Sygeplejerske
Firma/organisation: 
Sygehus Vendsyssel
Navn: 
Henny Ladefoged
Stilling: 
Sygeplejerske
Firma/organisation: 
Sygehus Vendsyssel
Navn: 
Gitte Kristensen
Stilling: 
Sygeplejerske
Firma/organisation: 
Aalborg Universitetshospital
Navn: 
Dorte Fremberg
Stilling: 
Sygeplejerske
Firma/organisation: 
Aalborg Universitetshospital
Navn: 
Lone Gotlieb Nielsen
Stilling: 
Sygeplejerske
Firma/organisation: 
Aalborg Universitetshospital
Navn: 
Joan Kristensen
Stilling: 
afdelingssygeplejerske
Firma/organisation: 
Sygehus Himmerland
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Mobile apps giver mening for sygeplejersker og patienter
2: 
App-udvikling kan gøres billigt, nemt og hurtigt
3: 
Udfordringer ved brug af mobile apps på sygehusene

TOKS-screening, Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom, er en måling af syv vitale værdier, som foretages på alle indlagte patienter hver dag. Faktisk udføres den 400.000 gange om året på de nordjyske sygehuse. Det er en arbejdsgang, hvor sygeplejersken noterer de målte værdier på papir, for derefter – ved lejlighed – at taste dem ind i patientens journal på pc. Kunne det ikke gøres smartere?
 
Et par medarbejdere i Koncern IT legede med tanken, og det er der kommet en TOKS-app ud af. Det fungerer på den måde, at sygeplejersken kan taste værdierne ind i app’en på en mobil enhed (fx smartphone, tablet eller iPod), hvorefter værdierne automatisk sendes ind i patientens elektroniske journal. Det sparer tid for sygeplejersken og øger patientsikkerheden, idet data dermed er tidstro. En flok sygeplejersker har testet app’en i en uge, og de har været positive over potentialet i at bruge mobile enheder til rutineopgaverne i arbejdet. Som en sidegevinst viste testen, at brug af mobil-app’en gav en bedre patientinddragelse, idet sygeplejerskerne kunne lade patienterne følge med i indtastningen på den mobile enhed og vise dem, hvad værdiernes score resulterer i. På den måde opnåede patienterne en større forståelse for, hvorfor de skal TOKS-screenes hver dag.

 Et rendyrket innovationsprojekt

Hele forløbet omkring TOKS-app’en har været et lærerigt arbejde, som har sat nye standarder for, hvordan Region Nordjylland kan arbejde innovativt med it-udvikling. Det var for eksempel ikke uden risiko at afprøve app’en med rigtige patientdata ude på sygehusene, da løsningen rent it-teknisk kun var en ”80 procent-løsning”. Til gengæld har den økonomiske risiko været minimal, da det er medarbejdere i Koncern IT, som har lavet app’en. Den har derfor ikke kostet andet end interne mandetimer at udvikle, og hele forløbet fra idé over udvikling til test og afsluttende evaluering har i alt taget 11 uger.

Efter dette forløb har Region Nordjylland arbejdet på at få lavet en 100 %-løsning, som lever op til de sikkerhedskrav, der gør sig gældende for it-systemer i drift.