Elektronisk sygehistorie. Patient empowerment

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Pierre Schydlowsky
Stilling: 
Speciallæge i reumatologi, Ph.D
Firma/organisation: 
Arthro klinikken, Værløse
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Medortis er et software system som gennem anvendelse af webbaserede skemaer, gør det muligt at optage sygehistorier hjemmefra. Svarene omdannes til en tekst i lægesprog, til brug som journal notat
2: 
Patient empowerment: patienten forbereder konsultationen, giver fyldestgørende information, og oplyser om forventninger
3: 
Optimering af tiden: lægen har en detaljeret sygehistorie, før han/hun ser patienten. Der spares behandlertid og sekretærtid.

Baggrund og motivation

Optagelse af sygehistorie er ofte en ressourcekrævende proces. En fyldestgørende sygehistorie skal, i mange specialer, indeholde mangfoldige oplysninger, med blandt andet familiære forhold som kunne disponere til nuværende lidelse, tidligere indlæggelser, klager fra andre organsystemer end det patienten henvender sig for, aktuel medicin, symptomer og sociale forhold. I en konsultations situation kan omfanget af rekvirerede oplysninger virke overvældende på patienten. Erindring om forhold som patienten ikke umiddelbart havde opfattet som relevante for problemet kan være vanskelig, og de oplysninger man herved opnås, risikerer at være utilstrækkelige eller fejlagtige. En væsentlig del af konsultationen går således med at spørge til forhold som patienten kan have svært ved at belyse. Anamnesen vil derefter som regel blive dikteret af behandlende læge, og herefter skrevet af en sekretær.

Danske regioner har gjort ”Patient Empowerment” til et centralt begreb. Et af nøgleelementerne i dette begreb er erkendelsen af at patienter har ret til at træffe egne valg. Det er som følge heraf vigtigt for behandleren, ikke alene at have information som kan lede frem til en diagnose, men tillige om forhold som kan have betydning for valget af den bedste behandlings strategi for den pågældende.

Det ville således være ønskeligt med et IT-system som patienterne kunne anvende hjemmefra, med mulighed for at give relevante oplysninger, og oplyse om forventninger.

Beskrivelse

I et samarbejde med en IT-udvikler, har Pierre Schydlowsky udviklet Medortis.

Medortis er et software ekspert system som gennem anvendelse af webbaserede skemaer gør det muligt at indhente relevante oplysninger fra patienter.  Sidtsnævnte har desuden mulighed for at give udtryk for forventninger til konsultationen, og for at supplere med kommentarer til spørgsmålene.  Besvarelserne omdannes til en tekst som kan anvendes som journalnotat. Systemet er dynamisk, således at de spørgsmål man bliver stillet afhænger af de svar der er givet på foregående spørgsmål. Systemet kan tilpasses alle specialer.

Indlægget

I indlægget beskrives Medortis systemet. Systemet vil endvidere blive demonstreret direkte ved test på en fiktiv patient. Fortrin og begrænsninger nævnes.  Endelig præsenteres resultatet af en lille undersøgelse om patient tilfredshed ved brug af systement.