DiaApp – et redskab der hjælper dig med at styre din sygdom i stedet for at den styrer dig

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Katrine Vedel
Stilling: 
Senior projektleder
Firma/organisation: 
Teknologisk Institut
E-mail: 
kvl@dti.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Thomas Hertel
Stilling: 
Specialeansvarlig overlæge, ph.d.
Firma/organisation: 
Odense Universitetshospital, H.C. Andersen Børnehospital
Navn: 
Per Frey
Stilling: 
Underdirektør
Firma/organisation: 
KMD
E-mail: 
pf@kmd.dk
Navn: 
Lisbeth Rohde
Stilling: 
Klinisk Diætist
Firma/organisation: 
Odense Universitetshospital, H.C. Andersen Børnehospital
Navn: 
Julie Bech Olesen
Stilling: 
Sygeplejeske
Firma/organisation: 
Odense Universitetshospital, H.C. Andersen Børnehospital
Navn: 
Tony Jensen
Stilling: 
VP
Firma/organisation: 
CellPoint Mobile
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvordan kan man arbejde med apps og spilteknologi til at hjælpe og motivere teenagere med diabetes til at opnå en bedre selvmonitorering og regulering af deres sygdom?
2: 
Teenagere med diabetes kan gøre det til en konkurrence med sig selv at få et stabilt blodsukker – og opfatter det som en sejr hvis det lykkes. Konkurrence elementet er en positiv motivations faktor
3: 
Blodsukkermålinger kan gøres til noget sjovt med DiaApp

DiaApp projektet er en del af Partnerskabet UNIK og formålet med DiaApp er, at styrke unge diabetikeres mulighed for selvmonitorering ved brug af en app til Smartphones. Målgruppen er de 10 til 19-årige diabetikere med type 1 diabetes. Ved at bruge en smartphone tager vi udgangspunkt i et redskab, som i forvejen er en naturlig del af de unges hverdag og noget de altid har på sig.

 Mere end 300.000 danskere lever dagligt med diabetes og antallet af diabetikere er fordoblet de sidste 10 år (Kilde: Diabetesforeningen, Sundhedsstyrelsen:” Tal på diabetes 1996-2011”). Specielt gruppen af teenagere i alderen 10-19 år har svært ved at regulere deres blodsukker hvilket har en negativ effekt på deres hverdag og ikke mindst deres helbred. Længerevarende perioder (flere år) med store udsving i blodsukkerniveauet øger risikoen for senkomplikationer, som f.eks. diabetiske fodsår, synsproblemer eller blindhed.

 I DiaApp projektet har vi udviklet en smartphone app med udgangspunkt i de unges behov og ønsker. Vi har løbende testet konceptet og udviklingen af app’en ved fokusgrupper for unge diabetikere og deres forældre. I forbindelse med de tidlige brugerstudier udtaler en af deltagerene, en 16-årig diabetiker : “Det kan godt blive en konkurrence med mig selv, det med at få et stabilt blodsukker.” Dette var med til at inspirere os til udviklingen af et udfordrings-modul, hvor de unge selv kan sætte sig mål for hvordan de vil blive bedre til at monitorere deres sygdom og angive en ønsket belønning, hvis det lykkedes. Det har været afgørende for os at skabe et værktøj, der kunne hjælpe de unge til dels at tage ejerskab og ansvar for monitoreringen af deres sygdom, men som også kunne give dem en følelse af kontrol over den. Det har været vigtigt for os at det er de unge selv, der sætter rammerne og selv definerer de mål, de vil opnå. Et andet eksempel på dette er et af spil, der indbygget i DiaApp. Her bliver man præsenteret for forskellige fødevarer og skal gætte kulhydrat indholdet. Vores research viste, at teenagere med diabetes ofte ikke vejer deres mad men i stedet gætter på kulhydrat indholdet og tilpasser deres insulin indtag efter dette gæt. Det er en adfærd, som vi vurderede at vi ikke kunne ændre med dette projekt, men vi kunne give dem et redskab til at blive bedre til at gætte og derved (måske) også minimere risikoen ved denne adfærd.

DiaApp kommunikerer via en serverplatform med KMDs CareConnect løsning. Herfra formidles data videre til andre integrationsplatforme eller direkte til de sundhedsfagliges journalsystemer. Det giver lægen mulighed for at få adgang til de data der tastes ind i DiaApp – men igen er det den unge, der bestemmer om data skal sendes til sygehuset.

 I forbindelse med projektet har vi deltaget på internationale konferencer for diabetes teknologi og sundheds IT og selvom der er udviklet en del apps til diabetikere og også nogle rettet mod børn, er vi endnu ikke støt på andre apps rettet mod teenagere med diabetes. Dette på trods af at teenagere er en oplagt målgruppe for apps, siden de netop har vanskeligt ved at monitorere og regulere deres sygdom og samtidig har en alder, der gør apps til et naturligt værktøj, de i mange tilfælde allerede er fortrolige med. Som en af deltagerne på vores fokusgruppe siger: ”Det ser ikke så unaturligt ud at have telefonen fremme.”

Med DiaApp har vi forsøgt at lave et redskab, der giver de unge mulighed for i højere grad at føle at det er dem, der styrer sygdommen og ikke sygdommen der styrer dem, så de på den måde kan få en bedre livskvalitet, hvor sygdommen ikke fylder for meget.