Automatisk dataopsamling til EWS i et innovativt og brugerinvolverende lys

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Frieda Petersen
Stilling: 
Innovationskonsulent
Firma/organisation: 
IMT, Region Hovedstaden
E-mail: 
fpetersen@pc.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Martin Sølvkjær
Stilling: 
Sektionsleder
Firma/organisation: 
IMT, Region Hovedstaden
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Ved at involvere brugerne tidligt i innovationsprojektet sikres, at løsningerne svarer overens med brugernes forventninger og samtidig opnås en lærende proces for begge parter involveret
2: 
Der er behov for arbejde videre i forhold til automatisk dataopsamling og på den måde opnå erfaringer - vi er ikke helt der, hvor det hele kører uden problemer (trådløs netværk, standarder mv.)
3: 
Der er behov for OPI samarbejder fremadrettet.

Baggrund og motivation:
I 2012 blev det via Den danske kvalitetsmodel gjort obligatorisk at patienter skal have registreret vitale parametre for at forebygge kritisk sygdom. I Region H valgte man Early Warning Score som ramme for dette.

Vi havde derfor en ide om, at der var besparelser og rationaliseringer at hente ved at se på dette i et elektronisk format, således fik vi etableret et innovationsprojekt som tog i udgangspunkt i at etablere automatisk dataopsamling fra patientmonitorerne, der sender via det trådløse netværk til Regionens integrationsplatform og på den måde kan udstilles forskellige steder - vi valgte en web applikation, men epj-løsningen er også en mulighed - dette nåede vi ikke i dette projekt.

Motivationen for at gå i gang med dette projekt lå i, at klinikerne var meget interesserede i at få en elektronisk, automatiseret løsning der letter dataopsamling og forbedrer kvalitet ved at eliminere mellem-notater på blokke, før data kan indføjes i EPJ. Vores forundersøgelse viste os at der ikke var mange leverandører som havde arbejdet med den generiske overførsel, men det var mange proprietære løsninger på markedet, som kræver et specifik opsæt for hver enkelt leverandør.

Beskrivelse:
Vores projekt bygger på tilgangen til skandinavisk participatory designproces. Der var mange parter involveret i projektet og bestod af klinikere, IMT og leverandører, som vi involverede i  at afklare, hvilket problem vi havde behov for at løse, hvor vi var ude og observere hvorledes klinikerne arbejdede med EWS i papirform. Dette materiale blev dokumenteret i en customer journey samt foto og videomateriale. Materialet blev analyseret på en workshop og endte ud i en business model for, hvad der ville give værdi at finde en løsning for. Herefter indledte vi en proces med alle parter om at lave mock-up af løsningen først i papir, dernæst omsat til en elektronisk udgave som alle parter skulle forholde sig til. Sideløbende med denne proces var der et teknisk spor som havde til opgave at få integrationen til at virke i tæt samarbejde med monitorleverandøren.
Efter at have testet vores proof of concept internt testede vi løsningen på 3 afdelinger på 3 af regionens hospitaler.
Resultaterne af dette var entydige: Infrastrukturen er en showstopper for mobile løsninger, hvis denne ikke fungerer tilfredsstillende.
Brugervenlighed har stor betydning og her kan de forskellige parter have meget forskellige oplevelser af, at hvad der er brugervenlighed og hvilke nødvendige kvalitetsparametre, der vælges.
Derudover blev der fra brugernes side også adresseret problematikker om håndtering af de mobile enheder - da de i dag er vant til at boltre deres enheder fast til borde mv.
Endelig så vi at vi kun var nået et skridt på vejen, men at løsningen først giver mening, når der er lavet integration ind i den nuværende eller fremtidig EPJ-løsning.

Indlægget:
I Indlægget kommer vi ind på vores erfaringer ved at arbejde på denne måde, skitsere fordele og ulemper ved at arbejde med participatory design processer og hvilke dilemmaer det har givet i projektet.
Indlægget vil også indeholde en kort demonstration af, hvad vi nåede frem til.
Endelig vil vi perspektivere løsningen og skitsere, hvilket fremtidsrationale der ligger i at arbejde på denne måde.