Shared Care Platformen giver sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Allan Nasser
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Tove Lehrmann
Stilling: 
Enhedschef
Firma/organisation: 
Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark
Navn: 
Claus Tveskov
Stilling: 
Overlæge
Firma/organisation: 
OUH, Svendborg Sygehus, Afdeling M
Navn: 
Karen Vibeke Andersen
Stilling: 
Forløbskoordinator
Firma/organisation: 
Nyborg Kommune
Navn: 
Janus Laust Thomsen
Stilling: 
Chef
Firma/organisation: 
DAK-E
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Shared Care platformen præsenterer én samlet tværsektoriel behandlingsplan og giver behandlere på tværs af sektorerne mulighed for at følge op på patientens behandling og egenindsats.
2: 
Shared Care platformen giver patienterne mulighed for at tage aktivt del i deres eget behandlingsforløb gennem overblik, mulighed for inddatering og besvarelse af spørgeskemaer.
3: 
Shared Care platformen er konfigureret til at dække hjerteområdet, men er et generisk system, som kan konfigureres tilo at dække alle typer af forsøb, som kræver en særlig tværsektoriel koordinering.

65 Shared Care Platformen

Det kan i dag være hårdt for en patient, der har fået konstateret en kronisk sygdom. Ikke alene skal patienten finde sig til rette med sin nye situation, men skal også fungere som formidler mellem de sektorer, der er inden over patientforløbet, hvilket både kan være besværligt og stressende for en, der lige har fået konstateret en alvorlig sygdom. Dette ville Region Syddanmark gerne ændre på, hvilket betød startskuddet for Shared Care Platformen.

 

Shared Care Platformen er en innovativ, tværsektoriel løsning, der deler data om patienten mellem sygehus, kommune, praktiserende læge og patienten, og er det eneste system af sin slags i verdenen. Alt relevant information om patienten bliver således samlet et sted i en overskueligt skræddersyet oversigt, hvilket skal resultere i en bedre behandling af patienten. Samtidigt sikres integration med EPJ, lægesystemer og kommunale IT systemer via integrationsløsninger, så behandlerne sikres integrerede løsninger og en sammenhængende IT arbejdsplads.

 

Patienten får således:

  • Et bedre overblik over sin sygdom via egen computer/tablet/Smartphone
  • Bedre mulighed for egenomsorg
  • En velkoordineret og sammenhængende behandling på tværs af sektorer
  • Mere overskud, da patienten ikke skal bekymre sig om selv at skulle formidle relevant information fra sektor til sektor.
  • Mulighed for nemt at kommunikere med sundhedsprofessionelle
  • Mulighed for hjemmemonitorering
  • Et brugerkonfigureret interface, der gør information lettilgængelig og overskuelig

 

De tre sektorer kan således løbende lægge en fælles behandlingsplan for patienten, som patienten derefter kan følge. Patienten kan fx blive bedt om at udfylde et spørgeskema eller blive bedt om at indberette egne målinger. Platformen understøtter dermed både deling af data og telemedicinske løsninger. Ved patienter med ringe egenomsorg ligger platformens styrke i, at patienter ikke skal være informationsbærer samt, at de får mulighed for bedre at involvere pårørende.  

 

Shared Care Platformen har været i drift i Svendborg siden april 2013, og fokuserer i første omgang på hjertepatienter. Platformen er generisk og kan derfor tilpasses til andre sygdomsforløb, fx KOL og diabetes, samt fx psykiatrien og svangerskab. Platformen er udviklet i samarbejde med IBM og er integreret med offentlige systemer såsom Cosmic, Sentinel, NemID, CPR-registreret, SOR,  mm.