Sammenhæng i den kliniske arbejdsplads på et hospital

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Else Lund Mikkelsen
Stilling: 
Afdelingsleder
Firma/organisation: 
Sundheds-It, Hospitalsenhed Midt
E-mail: 
elsped@rm.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
René Roalf Jensen
Stilling: 
Systemkonsulent
Firma/organisation: 
Billeddiagnostisk Afdeling, Hospitalsenhed Midt, RH Viborg-Skive
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Nem og hurtig adgang til rekvisition, svar, billeddata og radiologisk forløbsstatus i eget IT system, er essentielt for effektive arbejdsgange for kliniske specialer
2: 
Høj kvalitet af rekvisitionsdata er essentielt for effektive og sikre radiologiske arbejdsgange
3: 
Sikker og hurtig adgang på tværs af systemer sikrer minimering af utilsigtede hændelser

Som udgangspunkt antages at ca. 50% af alle indlæggelsesforløb, inddrager Billeddiagnostik m.h.p. udredning. Hvor de kliniske afdelinger anvender EPJ som primært IT fagligt værktøj og dataadgang, anvender det billeddiagnostiske område specialiserede systemer, RIS (Radiologisk Informations System) og PACS (Picture Archive and Communication System), som er kendetegnet ved specialiserede funktioner og høj grad af gensidig integration.

Imellem de kliniske afdelinger og billeddiagnostikken udveksles traditionelt tre typer data; rekvisition, beskrivelse og billeddata.

Rekvisitionen og kvaliteten heraf er af største betydning for at kunne gennemføre korrekt undersøgelse på effektiv vis. Således har der også været bredere initiativer for at sikre blot en grundlæggende kvalitet af indholdet, som Røntgenbekendtgørelsen samt MedComs ’Den gode Røntgenhenvisning’. Blot at kunne udveksle rekvisition elektronisk er vigtig for effektive arbejdsgange, men skal det have høj kvalitet og skabe sammenhængende forløb, kræver det også at indholdet af rekvisitionen forbedres.

Dertil kommer at man på den kliniske side har behov for at kunne følge den billeddiagnostiske status, have hurtig adgang til billeddata, samt foreløbige og validerede beskrivelser.

Et væsentligt udgangspunkt for at kunne skabe denne sammenhæng og manifestere dette rent systemmæssigt/arkitektonisk, er at tage udgangspunkt i at klinikere, som udgangspunkt udelukkende skal anvende EPJ, som port til data og klinisk information, imens det billeddiagnostiske område skal anvende RIS og PACS – med andre ord, skal man også gøre sig klart hvad ’Den kliniske arbejdsplads’ er, for den enkelte bruger.

Fremtidsperspektiver 

  • Billedopslag vil i fremtiden foregå til IBI (Interregionalt Billedindeks). PACS Viborg-Skive er allerede begyndt at levere billeddata til IBI. I løbet af det næste halve år forventes de fleste af de øvrige regioner også at levere billeddata til IBI. Således vil man via EPJ og i patientkontekst kunne tilgå alle radiologiske billeddata.
  • EPJ’s rekvisition-svar modul udbygges med Patologi, således at midtEPJ har samme funktionalitet som tidligere Viborg Amt EPJ.
  • Booking foretages normalt i Bookplan, imens radiologisk booking foretages i RIS, da dette system driver de radiologiske arbejdsgange med integration til modaliteter og PACS. I Viborg er det muligt via en HL7-snitflade at booke kardiologiske undersøgelser. Denne snitflade vil med en udvidelse kunne sikre valide patientdata til modaliteter, som ikke er i radiologisk regi. Samtidig kan man fra Bookplan booke radiologi direkte. Desuden kan man via snitfaldeudvidelse publicere radiologisk bookingdata i Bookplan mhp. bedre at kunne planlægge pt.forløb, sikre én snitflade til borger-SMS, indkaldelsesbreve, web-booking mm.

Oplægget – indhold:

  1. Indledning incl. historik
  2. Systemsammenhænge – overblik
  3. Klinisk tilgang og erfaringer
  4. Fremtidsperspektiver