Klinisk Logistik - realtidskommunikation ved patientovergange i psykiatrien

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Gitte Vestergaard Clausen
Stilling: 
Sygeplejerske
Firma/organisation: 
Psykiatrien i Region Syddanmark,Psykiatrisk afdeling Esbjerg-Ribe
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
René Kofoed Andersen
Stilling: 
Ledende Overlæge
Firma/organisation: 
Psykiatrien i Region Syddanmark,Psykiatrisk afdeling Esbjerg-Ribe
Navn: 
Ronnie Persson
Firma/organisation: 
Cetrea a/s
Navn: 
Christian Kalsen
Firma/organisation: 
Cetrea a/s
E-mail: 
kalsen@cetrea.com
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Deling af relevant patientdata mellem samarbejdende parter
2: 
Realtidskommunikation ved patientovergange mellem Psykiatriens akutmodtagelse/døgnafsnit og lokalpsykiatrien og samarbejdende klinikker
3: 
Ukompliceret løsning med automatisk notifikation ved patientovergange uden kliniker-interaktion
Baggrund og motivation:
Patientovergange er et stort fokusområde indenfor psykiatrien. For næsten alle patienter som har været i kontakt med den psykiatriske akutmodtagelse eller døgnafsnit, vil der være et behov for at kommunikere patientovergangen med samarbejdspartnere. I Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-17 nævnes at regionerne gerne vil udforske mulighederne for løsninger, hvor parterne inden for sundhedsvæsenet i højere grad får adgang til at dele data med hinanden, fremfor traditionel sende og modtage baseret kommunikation. I forbindelse med implementeringen af Cetreas løsning for klinisk logistik ved Region Syddanmarks Psykiatri, Afdeling Esbjerg-Ribe er der konfigureret en meget enkel løsning hvor samarbejdspartnere adviseres i realtid ved patienters indlæggelse og udskrivelse uden at denne kommunikation kræver personalets aktive medvirken.


Beskrivelse:
Region Syddanmarks Psykiatri har i samarbejde med Cetrea implementeret en logistikløsning, hvor fokus har været at imødekomme klinikkens behov for understøttelse af patientforløb, overblik, koordinering og kommunikation internt på akutmodtagelsen og i døgnafsnittene. Undervejs i projektet blev problemstilling med kommunikation ved patientovergange med andre partnere indraget. De eksisterende IT-systemerne understøtter ikke disse overgange, hvilket betød at personalet skulle huske telefonisk at kommunikere patientovergange til lokalpsykiatrien og ambulante enheder. I projektet fandt man en løsning, hvor patientovergange bliver kommunikeret i realtid til de udvalgte samarbejdspartnere ved at dele udvalgte dele af patientdata. Løsningen kræver i modsætning til andre løsninger ikke en aktiv handling fra brugerne, men det sker automatisk ved indlæggelse og udskrivelse af patienterne.
 
 
Indlægget:
 
Præsentation af hvilke udfordringer psykiatrien har i forhold til patientovergange, både internt i afdeling, i forhold til lokalpsykiatrien og samarbejdende klinikker. Beskrivelse af hvordan psykiatrien i forbindelse med implementering af Cetrea klinisk logistik fandt på en løsning i forhold til kommunikation af patientovergange med lokalpsykiatrierne og samarbejdende klinikker. Indlægget vil præsentere løsningen, hvor psykiatrien automatisk kommunikerer med samarbejdspartnere uden at det pålægger klinikerne en ekstra arbejdsgang. Endvidere vil indlægget behandle vigtigheden af ledelsesmæssig forankring, når der indføres nye kommunikationsløsninger ved patientovergange.

Afslutningsvis vil indlægget komme ind på nye ideer, udfordringer og muligheder ved anvendelsen af Cetreas klinisk logistik løsning i forhold til også at kommunikere med andre sektorer.