Det lange og gennemsigtige hospital – nu med flowkoordinator med understøttelse af Klinisk logistik, KL

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Christina Egelund Antonsen
Stilling: 
Innovationskonsulent og projektleder
Firma/organisation: 
Hospitalsenheden Horsens
E-mail: 
chrant@rm.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Anette Mundbjerg
Stilling: 
projektleder, sundheds-IT
Firma/organisation: 
Hospitalsenheden Horsens
Navn: 
Thomas Riisgaard
Stilling: 
Produktdirektør
Firma/organisation: 
Cetrea
E-mail: 
thomasr@c3a.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Klinisk logistik medfører det sammenhængende hospital, som understøtter patientens flow gennem behandlingsforløbet og sikre bedre overgange internt på hospitalet
2: 
Klinisk logistik understøtter flowkoordinatorens koordinering og derved sikre bedre overgange for patienten
3: 
Klinisk Logistik understøtter større forudsigelighed time for time

Hospitalsenheden Horsens (HEH) oplever, at udfordringer med overgange ikke kun er mellem sektorer, men også internt i hospitalets koordineringsarbejde mellem afdelinger.

I foråret 2013 implementerede HEH som det første hospital i Region Midt klinisk logistik(KL) på alle afdelinger. Implementeringen af systemet har medført, at alle afdelinger kan have indsigt i det enkelte patientforløb, dels via statusskift, men også via forud definerede logistiske aktiviteter. Aktiviteter der kan være specifikke for en afdeling eller generelle for hospitalet. Alle afdelinger, lige fra laboratoriet til terapiafdelingen, får således overblik over netop det som er relevant for deres afdeling. Personalet kan stå i egen afdeling og ”booke” sig ind i patientens dagsprogram, således aktiviteten bliver synlig på skærmen i stamafdelingen men ligeledes i ”serviceafdelingen”. Klinikerne oplever, at man har det lange, sammenhængende og gennemsigtige hospital. Ved overflytning af en patient sikres nu, at afdelingerne imellem kan flytte patienten og se, hvad der er foretaget af tidligere aktiviteter i patientforløbet, således der ikke udføres sammen aktivitet igen. Det sikre sammenhæng i patientforløbet men ligeledes øget kvalitet i forløbet.. Klinisk logistik anvendes både på storskærme, men i højgrad også på bærbare enheder, idet data kan tilgås og opdateres inde hos patienten.
Vigtigt at pointere er, at klinisk logistik ikke er en EPJ, men handler om procesaktiviteter og sammenhæng, således man bl.a sikre bedre overgange internt på hospitalet.

Fremadrettet er det tænkt, at klinisk logistik skal understøtte overgange mellem regionens hospitaler og primær sektor.

Det næste skridt HEH har gjort er at bringe KL ind til at understøtte kapacitetsstyringen både ved normal belægning men ligeledes ved overbelægning. HEH har behov for at kunne ”styre” indtaget, udskrivelser, overflytninger mellem afsnit og overbelægninger anderledes gennem forudsigelser men ligeledes gøre Akuthospitalet mest mulig forudsigeligt - time for time døgnet igennem - 24/7/365.

Kapacitetsstyringen skal medføre:

  • Den rigtige patient, i den rigtige seng, på det rigtige afsnit, hos det rigtige behandlerteam
  • Sikring af, at patienterne er på det rigtige ”niveau” af pleje på det rigtige tidspunkt fører til kvalitet i patientbehandlingen hele tiden
  • At perfektionere patient flowet gennem efterspørgslen af realtids-kapaciteten
  • At lære medarbejdere, hvordan man kan forbedre det generelle patientflow  på hospitalet gennem ordentlige forudsigelser og planlægning
  • Ikke flere ”overraskelser” med for få eller for mange senge på bestemte tidspunkter af dagen

I forbindelse med denne indsats har HEH ansat en flowkoordinator, som skal sikre en effektiv koordineringen på HEH. Flowkoordinatoren skal kunne skabe overblik, prioritere og handle i daglig drift men mest af alt sikre gode patientforløb og optimale flows for patienten. Flowkoordinatoren skal sikre sammenhæng på tværs af HEH og udnytte kapaciteten bedst muligt.

For at understøtte denne indsats har HEH udviklet en række oversigtsfunktioner, som kan støtte op om HEH’ kapacitetsstyring, således den enkelte afdeling men også flowkoordinatoren kan danne sig et overblik over kapaciteten på HEH overordnet eller på afdelingsniveau. Oversigtsfunktionerne gør det muligt at sammensætte dashboards, der viser ledige senge, patienter ind og ud af afdelinger og andre relevante informationer i forbindelse med at pakke hospitalet. Oversigtskomponenterne er koblet til funktionalitet til digital advisering af interne overflytning og digital kommunikation.

 Med disse oversigtsfunktioner vil flowkoordinatoren kunne sikre endnu bedre forløb med høj, faglig kvalitet og patientsikkerhed, og derved være med til at sikre bedre overgange for patient internt på hospitalet.