Telemedicinsk landkort

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Lars Hulbæk
Stilling: 
Souschef
Firma/organisation: 
MedCom
E-mail: 
LHF@medcom.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Etablering og vedligeholdelse af en oversigt over telemedicinske aktiviteter i Danmark udspringer af den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin i Danmark
2: 
Det telemedicinske landkort etableres i regi af MedCom, i samarbejde med alle regioner og det kommunale KKR Digitaliseringsnetværk, for at sikre let adgang til erfaringsudveksling
3: 
Første version af kortlægningen præsenteres, sammen med den bagvedliggende nationale database over danske telemedicinske projekter og driftsaktiviteter.

Regeringen, Danske Regioner og KL lancerede i august 2012 en national handlingsplan for udbredelse af telemedicin i Danmark. Udover 5 konkrete telemediciske modnings - og udbredelsesprojekter, indebærer handlingsplanen 3 initiativer, der skal forbedre rammerne for udbredt anvendelse af telemedicin. Herunder etableringen af et telemedicinsk landkort i regi af MedCom. Initiativet har til formål at bidrage til et samlet og systematisk overblik over, hvilke telemedicinske koncepter der anvendes hvor og i hvilket omfang. Et sådant nationalt overblik vil give mulighed for, at organisationer og myndigheder, der ønsker at implementere telemedicin, kan drage nytte af allerede eksisterende erfaringer og viden.


Der er indenfor de sidste 3-4 år foretaget flere kortlægninger af telemedicinske initiativer i Danmark, der udgør et godt fundament for det fremadrettede arbejde med det nationale overblik:

 • MedCom foretog en kortlægning for ABT-fonden i 2010
 • RSI foretog en kortlægning af regional telemedicin i 2011
 • NSI foretog en kortlægning af tværsektoriel telemedicin i regi af Det Rådgivende Udvalg vedr. Telemedicin i foråret 2012
 • KL foretog en kortlægning af kommunal telesundhed i efteråret 2012

På denne baggrund har MedComs styregruppe besluttet, at

 • kortlægningsarbejdet forankres i en mindre arbejdsgruppe med repræsentanter udpeget af NSI, KL, RSI og relevante forskningsmiljøer under MedComs projektledelse
 • der med afsæt i de eksisterende og igangværende kortlægninger fastlægges få, men centrale parametre med henblik på at kategorisere nuværende og fremtidige telemedicinske aktiviteter i Danmark
 • kortlægningen løbende opdateres via en proaktiv og opsøgende indsats fra MedCom
 • kortlægningen lægges til grund for en kort årlig redegørelse om telemedicin, der forankres i den nationale programstyregruppe for Telemedicin
 • kortlægning og redegørelse udarbejdes første gang i december 2013

RSIs telemedicinske vidensforum og KLs KKR Digitaliseringsnetværk har bakket aktivt op om etablering og opdatering af en fælles national database i regi af MedCom. Databasen indeholder en obligatorisk del med overordnede oplysninger om den telemedicinske aktivitet (stamdata, parter, resultater, finansiering og redigering) og en efterfølgende mulighed for en uddybende registrering indenfor kategorierne

 • Medicinske specialer
 • Aktiviteter
 • Forløbsprogrammer
 • Lokaliteter
 • Teknolologier

Oplægget præsenterer den første udgave af det telemedicinske landkort, der i 2013 tilstræber at etablere et dækkende, men relativt overfladisk overblik over telemedicinsk aktivitet i Danmark, ligesom de allerede eksisterende muligheder for at udvide kortlægningen i dybden, gennemgås. Alle interesserede kan få adgang til databasen og på MedComs stand vil det under konferencen være muligt at blive oprettet som bruger og få registreret sit telemedicinske projekt, hvis det ikke allerede er registreret i databasen.