e-journal - adgang til sygehusjournaler og praksisdata

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Jens Rahbek Nørgaard
Stilling: 
Seniorkonsulent
Firma/organisation: 
MedCom - det danske sundhedsdatanet
E-mail: 
jrn@medcom.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
e-journal har – gennem sin brede anvendelse – givet et bedre beslutningsgrundlag for udredning og behandling af patienter på tværs af offentlige sygehuse og har forbedret patientsikkerheden.
2: 
e-journal har givet en række gevinster i samarbejdet mellem sygehuse og med patienter: Der behøves hverken fax af journaler mellem sygehuse eller print af journaler i forbindelse med aktindsigt.
3: 
e-journal har været det første tværgående storskala-projekt, hvor borgere får bred indsigt i egne journaler. På årsbasis kigger 6 % af befolkningen på egne data i e-journal.

Baggrund og motivation.
I 2007 slog e-journal dørene op for adgang til journaldata fra de første offentlige sygehuse. Dette skete som et pilotprojekt i det tidligere Viborg Amt’s område. Siden er alle offentlige sygehuse blevet dataleverandører og fra februar 2013 er der også data tilgængelige fra praksis og i nogen grad fra speciallæger. E-journal har levet et stille liv, og udbredelsesarbejdet kunne bestemt have været gjort mere intensivt, men bl.a. gennem mund til mund metoden er anvendelsen på sygehusene blevet stor.
Målet med indførelsen af e-journal var at sikre et bedre kvalitativt overblik over, og tilgang til vigtige journaldata i forbindelse med patientudredning og behandling, ligesom at arbejdsgange i forbindelse med dataindsamling kunne effektiviseres.

Beskrivelse.
e-journal har nu fungeret siden 2007 med støt stigende anvendelse. Som national datakilde udstilles der fra offentlige sygehuse oplysninger om behandlinger, diagnoser, cave og epikriser samt notater, ligesom der fra praksis udstilles oplysninger om ydelser, diagnoser, medicin og labsvar. E-journal udstiller data gennem en webgrænseflade som vises dels i sygehusenes EPJ-systemer, dels via sundhed.dk for praksislæger og borgere. E-journal kan også udstille data i en webservice snitflade, som fx Region Sjælland har benyttet sig af. Her viser man på akutafdelinger e-journal data i en applikation som visuelt relaterer data til en menneskelig kropsfigur. Den kommende sundhedsjournal udnytter også denne eksterne snitflade.

63 e-journal anvendelse og dataleveranceIndlægget.
I indlægget gøres der kort rede for e-journalens aktuelle status, og de opsamlede erfaringer med anvendelsen af e-journal vil blive præsenteret, ligesom de forretnings- og sikkerhedsmæssige aspekter, kort vil blive gennemgået.
e-journalen bliver en del af den kommende sundhedsjournal og denne relation vil blive belyst.
Der kigges også fremad i forhold til den samlede tværregionale rigdom af data som vil kunne benyttes i forhold til planlægning, epidemiologisk forskning, mulige kommende fagspecialiserede visualiseringer, interview og spørgeskemaundersøgelser af ”den empowerede patient” samt visioner for en generel borgerforklaringsservice, som vil kunne hjælpe patienten med at forstå sine egne data.