E-sundhed i nationalt perspektiv

Healthcare DENMARK – national e-sundhed i internationalt perspektiv

Hvor nemt er det at få adgang til viden fra hinandens projekter?

Telemedicinsk landkort

e-journal - adgang til sygehusjournaler og praksisdata

Udgiv indhold