"Kinderæg” til de praktiserende læger - it-støtteredskab til AK-behandlingen fra DAK-E

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Berit Lassen
Stilling: 
Konsulent, praktiserende læge
Firma/organisation: 
DAK-E
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Janus Laust Thomsen
Stilling: 
Konstitueret direktør, lektor, ph.d
Firma/organisation: 
DAK-E
Navn: 
Henrik Rasmussen
Stilling: 
IT- og kvalitetschef
Firma/organisation: 
DAK-E
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
IT-redskab, der understøtter valg af behandling efter de kliniske retningslinjer for behandling med de nye antikoagulantia (NOAK) og perorale K-vitaminantagonister (VKA)
2: 
IT-redskab, der understøtter korrekt dosering af VKA
3: 
IT-redskab, der understøtter kvalitetskontrol af VKA-behandlingen med fokus på monitorering af tiden i terapeutisk indeks (TTI)

Beslutningsstøtte til klinikkere direkte ved patientkontakt og automatisk generering af kvalitetssikringsrapporter

Baggrund og motivation:

Rådet for Anvendt Dyr Sygehusmedicin (RADS) har i januar 2013 ændret anbefalingerne vedr. den antitrombotiske behandling til patienter med atrieflimren. Risikostratificeringen er ændret og der stilles nye kvalitetskrav til behandlingen med perorale K-vitaminantagonister (VKA). Behandlingen skal tage hensyn til patientpræferencer og blødningsrisiko.  Kompleksiteten i risikostratificering, valg af behandling og dosering af VKA samt kvalitetskravene er en udfordring for almen praksis og kræver effektive støtteredskaber, der giver lægen den nødvendige beslutningsstøtte og overblik over egen behandlingskvalitet.

Et sådan IT-støtteværktøj til AK-behandling er udviklet af Dansk Almenmedicinsk Kvalitetsenhed (DAK-E) ved hjælp af Sentinel datafangst.  Sentinel er et software program, der muliggør automatisk opsamling af centrale værdier fra de elektroniske patientjournaler og bringer oplysningerne videre centralt til Dansk Almen Medicinsk Database (DAMD), hvor der generes kvalitetsrapporter til brug for kvalitetsudviklingen i de enkelte praksis. Der leveres beslutningsstøtte og hjælp indsamling af centrale indikatorer via pop-up vinduer.

 Beskrivelse:

Følgende 3 redskaber er udviklet.

Beslutningsstøtte behandlingsvalg

  • Interaktiv pop-up vindue, der udløses af diagnosen atrieflimmer, enten når diagnosen stilles eller til årskontrollen. Her for-udfyldes risikofaktorerne for tromboemboli automatisk og der udregnes en samlet score. Der udregnes ligeledes en risikoscore for blødningsrisiko. Et diagram til vurdering af indikation for AK-behandling og algoritme for valg af behandling er indbygget og fører til anbefaling af en behandling, der specifik er tilpasset den enkelte patient.

Beslutningsstøtte dosering

  • Interaktiv pop-up vindue, der udløses når INR værdier indskrives i laboratorieskema. Her udregnes anbefalet dosis ud fra tidl. dosis og aktuelle INR værdi. Samtidig udregnes TTI automatisk og grafen over tidligere INR værdier vises. Der kan printes et brev ud til patienten med doseringsvejledning og med tidsaftale for næste prøvetagning.

Kvalitetssikring - overblik

  • Kvalitetsrapporter til brug for kvalitetssikring af den antitrombotiske behandling, herunder angivelse af TTI værdier, aktuelle behandling og anbefalet behandling på individ og populationsniveau med mulighed for benchmarking.

 Indlægget:

I indlægget præsenteres, hvordan automatisk opsamling af data fra elektroniske patientjournaler kan anvendes til IT-støttet kvalitetssikring af Ak- behandlingen.  Det vises, hvordan pop-up vinduerne fungerer interaktivt  og hvilke algoritmer og flow-shart der ligger bagved. Kvalitetsrapporterne gennemgås og det diskuteres, hvordan de kan bruges til kvalitetsudvikling i almen praksis.