Hvilke patienter i almen praksis anvender ikke sundheds-it og hvorfor?

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Thomas BIrk Kristiansen
Stilling: 
Praktiserende læge og medicinsk direktør
Firma/organisation: 
Ishøjcentrets Læger og Danske Lægers Vaccinations Service
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Annette Houmand
Stilling: 
Praktiserende Læge
Firma/organisation: 
Læge Annette Houmand
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
En del af patienterne kan ikke anvende sundheds-IT
2: 
I gruppen der ikke anvender sundheds-IT er overraskende mange yngre
3: 
Obligatorisk anvendelse af sundheds-IT risikerer at skabe større ulighed i sundhed

Baggrund

Det har i en årrække været muligt for patienter at e-kommunikere med deres praktiserende læge. Praktiserende læger i Danmark er forpligtet til at tilbyde denne service. E-kommunikation er en teknisk velfungerende, hurtig og smidig mulighed for kontakt mellem praktiserende læger og patienter. Det der aktuelt er indeholdt i dette tilbud fra almen praksis er: tidsbestilling, recept fornyelse samt e-mail kommunikation via internettet.

Vi er to praktiserende læger, med relativt unge patientgrupper, der begge har undret os over, at e-kommunikation ikke anvendes oftere af vores patienter og at det kunne være interessant at forsøge at bidrage til at afdække faktorer, der kan medvirke til, at patienterne ikke anvender vores nuværende IT-tilbud.

Thomas Birk Kristiansen, læge i kompagniskab med  2 andre læger, med 5200 patienter i Ishøj og Annette Houmand, solopraktiserende læge i Slagelse med 1850 patienter.

I den ene praksis er der en høj frekvens af patienter, der ikke er født i Danmark. I den anden praksis er der en relativt lav frekvens af dette.

Beskrivelse

Ved hjælp af et struktureret interview, af de patienter i vores praksis der IKKE anvender vores e-kommunikationstilbud, har vi forsøgt at afdække hvorvidt køn, alder, adgang til IT, vaner med hensyn til anvendelse af e-mail og internet samt andre parametre, ser ud til at påvirke fordelingen af ikke IT-aktive patienter. Interviewet blev afsluttet med et spørgsmål omkring, hvad der skulle til, for at den pågældende patient ville anvende e-kommunikation fremadrettet.

Indlægget

Gennemgang af delresultaterne i interview undersøgelsen, der bl.a. viser at en overraskende stor del af patienterne på baggrund af udfordringer med f.eks. IT og analfabetisme ikke kan anvende e-kommunikation. Indlægget lægger op til at sundhedsplanlægning, der inddrager anvendelse af IT, bør tage højde for, at en del af befolkningen mangler muligheder for IT-anvendelse. Dette risikerer at bidrage til at stigmatisere visse patientgrupper og derved at øge uligheden i sundhed.