Kvalitetsudviklingsværktøj i Dansk almen praksis

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Janus Laust Thomsen
Stilling: 
Direktør, lektor, ph.d., specillæge i almen medicin
Firma/organisation: 
Dansk Almenmedicinsk Kvalitetsenhed (DAK-E)
E-mail: 
jlt@dadlnet.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Henrik Rasmussen
Stilling: 
IT- og udviklingschef
Firma/organisation: 
DAK-E
Navn: 
Berit Lassen
Stilling: 
Lægefaglig udviklingskonsulent
Firma/organisation: 
DAK-E
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
IT-støtte til kvalitetsudvikling er implementeret nationalt til de praktiserende læger
2: 
Automatisk datafangst af indikatorer sparer tid for behandlere
3: 
Kvalitetsudviklingsværktøjer til de praktiserende læger har effekt på patientbehandlingen i Dansk Almen praksis

Baggrund og motivation:

IT-støtte til de praktiserende læger er nu udbredt med mere end  95% af de danske praktiserende læger tilmeldt. Datafangst udføres automatisk på centrale værdier og opsamles centralt med henblik på levering af dagligt opdaterede kvalitetsrapporter til brug for arbejdet for de praktiserende læger vedrørende populations overblik og behandlingsmål. Anvendelsen af IT-støttet kvalitetsudvikling giver resultater i patientbehandlingen.

Beskrivelse:

Dansk Almenmedicinsk Kvalitetsenhed (DAK-E) har gennem flere år arbejdet med udvikling og implementering af IT-støttet til kvalitetsudvikling i dansk almen praksis.  Sentinel datafangst er et lille program, som automatisk opsamler centrale værdier fra de elektroniske patientjournaler og bringer oplysningerne videre centralt til Dansk Almen Medicinsk Database (DAMD), hvor der generes kvalitetsrapporter til brug for kvalitetsudviklingen i de enkelte praksis. Der leveres beslutningsstøtte og hjælp indsamling af centrale indikatorer via pop-up vinduer. Data vedrørende indikatorer til nationale kliniske databaser indsamles automatisk for at spare tid for behandlerne.

Indlægget:

I indlægget præsenteres hvordan automatisk opsamling af data fra elektroniske patientjournaler kan anvendes til IT-støttet kvalitetsudvikling. Der gives eksempler på kvalitetsrapporter til brug for kvalitetsudvikling i almen praksis, samt hvordan data bruges til benchmarking samt give populations og behandlingsoverblik. Der afsluttes med at præsentere forskningsresultater vedrørende effekt af IT-støttet kvalitetsudvikling i almen praksis, hvor andel af patienter  med type 2 sukkesyge uden medicinsk behandling, trods værdier af langtidsblodsukker over det anbefalede niveau, faldt med 46% fra 2,94% til 1,59% (absolut risikoreduktion: 1.35%(95% CI:0.89-1.81), p<0.001)