Indførelse af telemonitorering skaber behov for forandring af den kliniske behandlingsmodel. Men hvordan gør vi det?

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Jesper Thestrup
Stilling: 
CEO
Firma/organisation: 
In-JeT ApS
E-mail: 
jth@in-jet.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Tamas Gergely
Stilling: 
CTO, Dr.
Firma/organisation: 
Applied Logic Laboratory, Budapest, Ungarn
E-mail: 
gergely@all.hu
Navn: 
Peter Beck
Stilling: 
Researcher, DI Dr.
Firma/organisation: 
Joanneum Research Forschungsgesellschaft MbH, Graz, Østrig
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Telemonitorering, herunder mobile løsninger, skaber behov for en nytænkning af ikke bare patient-behandlerkommunikationen, men hele den kliniske model for udredning, kontrol og behandling
2: 
Den fysiske adskillelse af patient og behandler kræver nye måder, hvorpå læger og sygeplejersker tilgår patientundersøgelser og -kontroller.
3: 
Medicotekniske infrastrukturer, antallet af parametre som patienten måler og systemer til beslutningsstøtte kan understøtte den nye behandlingsmodel og sikre optimal kommunikation med patienten

Baggrund og motivation:

Den stigende brug af telemonitorering i alle dele af sundhedsvæsenet giver store muligheder for at øge effektivitet og sammenhæng i patientforløb, ikke mindst i forhold til den udfordring det er at skulle behandle et stigende antal kronikere, multikronikere og ældre. Traditionelle behandlingsmodeller er drevet af behovet for et bedre medicinsk udkomme og forebyggelse og skal kunne motivere patienten til at tage medansvar for egen sygdom. Her kan teknologi være et meget stærkt værktøj til at opnå bedre resultater, men teknologien kan mere end hvad den bliver brugt til i dag, og der er brug for at både behandlingsmodeller og teknologi udvikles i frugtbar symbiose. Specifikt skaber den øgede brug af telemonitorering et akut behov for tilpasning af den traditionelle kliniske behandlingsmodel, så effektiviteten ikke forsvinder i øget kontrol og analyse af data og så det medicinske udkomme ikke forringes på grund af manglende kommunikation og fejlagtig udredning.

Beskrivelse:

Med telemedicin erstattes den traditionelle undersøgelse og konsultation i klinikken eller i praksislægens kontor af mobile løsninger, hvor patienten gennemfører egne målinger i ikke-kliniske omgivelser. Den nære øjenkontakt mellem patient og behandler erstattes af grafer og e-mails, og patientens data skal måske hentes fra flere forskellige steder. Der sker med andre ord en opbrydning af det traditionelle behandlingsrum i et adskilt ”fysisk” behandlingsrum og et ”informationsrum”. Lægen eller sygeplejersken kan ikke længere se, høre eller føle patienten og skal på egen hånd finde og validere relevante patientdata. Desuden sker undersøgelsen i det fysiske behandlingsrum delvist i ikke-kliniske omgivelser med fare for datafejl og forkerte udredninger.

Udredningen skal også kunne drage fordel af de mange patientdata, som opsamles løbende med telemonitorering. Hvor undersøgelsen hidtil har været baseret på enkeltstående målinger, foretaget før eller under undersøgelsen, har lægen nu adgang til løbende målinger over længere tid. Hvilke trends kan udlæses af disse data? Hvordan kan de give anledning til risikoanalyser på kort og mellemlangt sigt? Hvordan indvirker multipatologier på datasættet?

På den baggrund har vi brug for at udvikle nye behandlingsmodeller med telemonitorering, der tager højde for mængde og kvalitet i dataopsamlingen, tilføjer yderligere parametre til målingerne (f.eks. kropstemperatur, aktivitet og blodtryk i tilslutning til iltmætning), og som betjener sig af intelligente, personaliserede værktøjer, der kan påpege specielle mønstre, trends og afvigende målinger. Telemonitoreringen bliver på den måde en hjælp til den efterfølgende udredning og stratificering og, ikke mindst, en hjælp til patienterne til bedre at forstå deres sygdom og derved gøre dem til en del af behandlingen.

Indlægget:

Indlægget vil fokusere på fælder og udfordringer i nuværende behandlingsmodeller og påpege eksisterende løsningsmuligheder i hvert enkelt tilfælde. Løsningen baserer sig på resultater fra et 4-årigt EU-forskningsprojekt REACTION, som In-JeT har været en ledende deltager i. REACTION involverer bl.a. medicinske specialister fra universitetshospitalet i Graz og fra en sundhedsklinik i London.

Fokus vil være på at klargøre hvor og hvordan teknologien kan skabe bedre kvalitet i patientundersøgelser og dermed påpege hvor de traditionelle behandlingsmodeller skal tilpasses for bedre at udnytte teknologiens muligheder.

Specifikt vil indlægget beskrive erfaringer med In-JeTs LinkWatch system til multiparametrisk telemonitorering med videokonference og give eksempler på detektering af behov for intervention, som ellers ikke ville være blevet opdaget. Desuden beskrives et system til beslutningsstøtte for daglig insulinterapi til insulinkrævende diabetikere og algoritmer til risikovurdering, som hjælp til en efterfølgende udredning.&