Ny generation af patienter kræver ny generation af it-systemer

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Maria Hardt Schønnemann
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Syddansk Sundhedsinnovation
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Karen Vibeke Andersen
Stilling: 
Forløbskoordinator
Firma/organisation: 
Nyborg Kommune
E-mail: 
kva@nyborg.dk
Navn: 
Claus Tveskov
Stilling: 
Overlæge
Firma/organisation: 
Kardiologisk afsnit, OUH Svendborg
Navn: 
Peter Lauritzen
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
IBM
E-mail: 
ptl@dk.ibm.com
Navn: 
Allan Nasser
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Syddansk Sundhedsinnovation
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Patientinvolvering kræver forskellig behandling med udgangspunkt i patientens aktuelle situation og evner. IT-løsninger til dette må indeholde en bred vifte af funktionalitet.
2: 
Patienter med god egenomsorgsevne brug for adgang til en vifte af informationer fra relevante fagpersoner i form af en sammenhængende it-løsning, der muliggør aktiv deltagelse i egen behandling
3: 
En sammenhængende it-løsning med adgang til en opdateret og online journal, der altid er tilgængelig, kan støtte fagpersonerne i behandlingen af borgere med ringe egenomsorgsevne.

Baggrund for oplægget er udviklingen og igangsættelsen af Shared Care platformen i Region Syddanmark, der siden april 2013 har været i drift i Svendborg området. Platformen blev udviklet som led i Kronikerindsatsen og er på nuværende tidspunkt konfigureret til at understøtte forløbsprogrammerne på hjerteområdet i Region Syddanmark. Projektet er nu nået til det punkt, hvor alle parter (sygehus, kommuner, praksis og patienter) anvender platformen og de første driftsbaserede erfaringer løber ind. Shared Care platformen er udviklet som en generisk platform, der kan konfigureres til at understøtte en lang række øvrige kroniske og komplekse sygdomme samt områder, hvor flere parter arbejder tæt sammen såsom i et svangreforløb. Shared Care platformen er udviklet i et tæt samarbejde med IBM.

Motivationen for oplægget er et behov for at supplere den meddelelsesbaserede kommunikation mellem parterne på sundhedsområdet med en mere sammenhængende og meningsgivende måde at præsentere informationer på. I dag rammer meddelelserne kun enkelte systemer og repræsenterer et øjebliksbillede af et behandlingsforløb. Med Shared Care platformen bliver det muligt at samle relevant information fra de forskellige parter i et mere overskueligt og skræddersyet skærmbillede, der gør det muligt at arbejde sammen på en helt ny måde. Langt flere fagpersoner kan få adgang til informationer, såsom en række kommunale afdelinger, der i dag ikke modtager meddelelser, men ved tilladelse fra patienten kan få adgang til en historisk og opdateret beskrivelse af en borger i Shared Care. Dette gavner patienterne idet fagpersonerne har et langt bedre billede af deres forløb. Særligt giver Shared Care platformen patienterne selv adgang til relevante informationer fra alle deres behandlere, mulighed for at indtaste egne data og konkrete redskaber til at opnå de fastsatte mål i samarbejde med fagpersonalet. Patienterne har ligeledes mulighed for at inddatere og følge op på hjemmemonitoreringer. For patienter/borgere med god egenomsorgsevne og kroniske- eller alvorlige længerevarende sygdomme lægges der fra sundhedsvæsenets side mere og mere vægt på egen indsats og deltagelse. For at dette kan understøttes har patienterne/borgerne brug for adgang til en vifte af informationer fra relevante fagpersoner i deres sygdomsforløb i form af en sammenhængende it-løsning, der muliggør aktiv deltagelse i egen behandling og rehabilitering. For patienter/borgere med ringe egenomsorgsevne og komplekse forløb samtidigt i flere sektorer er det at skulle fortælle relevante oplysninger igen og igen, og at møde fagpersoner, der ikke har kendskab til andre dele af behandlingen en stor belastning oveni de mange øvrige udfordringer de står overfor. En sammenhængende it-løsning med adgang til en opdateret og online journal, der altid er tilgængelig, kan afhjælpe dette.

Oplægget vil omhandle forløbet omkring udviklingen af Shared Care platformen i samarbejde med patienter og med udgangspunkt i patientens Hjerteplan. Det vil inkludere en demonstration af den særlige patientrettede funktionalitet i systemet, herunder oversigt over fagpersonernes informationer, egne noter, beskedmuligheder og målopnåelse ved grafisk præsentation. Vi vil uddybe med at fremlægge de forskellige typer af patienter, der benytter platformen og hvad de får ud af det. Sidst vil vi fortælle om det videre arbejde med udvikling af brugergrænsefladen og hjemmemonitorering, der gøre med udgangspunkt i patienternes oplevelser og ønsker.