Helbredsprofilen.dk - Et værktøj til borgere med KOL

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Anne Dalhoff Pedersen
Stilling: 
Sundhedfaglig konsulent
Firma/organisation: 
Region Sjælland
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Et bud på fremtidens it-patientstøtteværktøj til borgere der er under udredning for, eller diagnostigserede med KOL
2: 
Patientinformation til borgere med ringe sundhedskompetence, i et forsøg på at øge deres handlekompetence.
3: 
Et værktøj til opfølgning på rehabiliterings- og genoptræningstilbud i region og kommune

Online støtteværktøj til borgere med KOL

Kronikerprojektet www.helbredsprofilen.dk under Region Sjælland udvikler it-støtteværktøjet af samme navn – som et nyt tilbud til borgere med KOL og deres pårørende.

På Helbredsprofilen kan borgere med KOL og deres pårørende finde viden og erfaringer fra læger, KOL ramte og pårørende via mange korte film og artikler. Desuden har Helbredsprofilen under elementet Træning et stort antal instruktionsvideoer og – tekster.

Alle der bruger Nem ID, kan desuden oprette en personlig og anonym profil på portalen, som Region Sjælland lancerer 16. september på Sjælland og sydhavsøerne.

Med en oprettet profil kan brugeren registrere helbredsmålinger, følge sygdomsudviklingen på en graf og finde beslutningsstøtte til egenbehandlingen og inspiration til livet med KOL.
 
Uden Nem ID kan man læse om sammenhængen mellem livsstil og helbred i elementet ”Livsstil” og tilgå hele KOL-elementet ”Viden og erfaringer”.  

Udgangspunktet er at skabe et sted, hvor borgeren kan samle sine egne observationer og finde borgerrettet information mellem sine kontaktpunkter med de tre sektorer. Potentialet er, at sektorerne kan tilgå ønskede data fra borgeren. Der arbejdes på at supplere KOL-elementet med et hjertesvigtselement ultimo 2013.

Implementering af sitet er foregået i et tæt samarbejde med kommunerne i regionen.

En af samarbejdskommunerne, bruger værktøjet som en del af deres digitaliseringsstrategi, som et eksempel til at lære deres borgere om brugen af NemID, og en trædested til den oplyste og selvhjulpne borger.

Løsningen sigter mod at etablere en ny standard for it-patientinformation, mellem borger, kommune, region og almen praksis.

Ud over den oplyste borger, sigte løsningen mod en forventningsafstamening mellem borger og sundhedsvæsen.