Øget brugerinvolvering og patient empowerment gennem et online patient- og pårørende-community på Sygehus Lillebælt.

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Ea Luise Andersen
Stilling: 
Healthcare Director
Firma/organisation: 
Wemind A/S
E-mail: 
ea@wemind.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Helle Adolfsen
Stilling: 
Sygeplejefaglig Direktør
Firma/organisation: 
Sygehus Lillebælt
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Patienter og pårørende kan involveres på en helt ny måde gennem en specialudviklet online social platform.
2: 
Der er vigtige overvejelser at gøre sig især i forhold til håndteringen af data og det sundhedsfaglige personales deltagelse.
3: 
Sygehus Lillebælt og Wemind A/S har sammen taget de første skridt mod en ny tilgang til at styrke patienternes og pårørendes involvering i og håndtering af sygdom gennem empowerment og informering.

Baggrund og motivation:

Wemind A/S og Sygehus Lillebælt har i foråret 2013 indgået et samarbejde om at udvikle et online patient- og pårørende-community, der i første omgang lanceres på kræftområdet. Motivationen er dels et ønske om i højere og bedre grad at kunne involvere såvel kræftpatienter som deres pårørende i håndteringen af deres sygdom. Dels et ønske om at styrke den eksisterende kommunikation fra sygehuset til patienterne ved i højere grad at tilbyde f.eks. videoer og andet materiale, der vil være tilgængeligt via communitiet og således til rådighed, når den enkelte har behov for og ønske om at tilgå det.

Patient empowerment og brugerinddragelse af såvel patienter som pårørende står højt på dagsordenen ikke bare på Sygehus Lillebælt men overalt i Danmark. Sygehus Lillebælt er de første herhjemme, der stiller et online community til rådighed for deres patienter og pårørende, men vi vil formentlig se langt flere af sådanne initiativer, og vi vurderer derfor, at andre vil kunne have gavn af at høre om de erfaringer, vi har gjort os i samarbejdet og i udviklingen af communitiet. 

Beskrivelse:

Patient- og pårørende-communitiet på Sygehus Lillebælt består overordnet af to dele: et bruger til bruger forum, hvor kræftpatienter og deres pårørende har mulighed for at udveksle erfaringer, tanker og gode råd med andre i lignende situation samt en del bestående af information, der stilles til rådighed af Sygehus Lillebælt, og som brugerne har muligheden for at interagere med.

Communitiet er online-baseret, men det er forhåbningen, at det også vil kunne skabe offline relationer. Communitiet kan tilgås fra Sygehus Lillebælts hjemmeside og anvendes på computere, tablets og mobiltelefoner.

Indlægget:

I indlægget præsenterer vi kort selve patient- og pårørende-communitiet, så deltagerne har mulighed for at få et konkret indblik heri (screen shots og/eller en kort live demonstration afhængig af de faciliteter, der er til rådighed). Herudover vil vi opridse nogle af de vigtigste overvejelser, vi har gjort os undervejs – f.eks. i forhold til hensyntagen til brugersegmentets grad af IT-anvendelse og fortrolighed med sociale medier samt juridiske overvejelser – samt naturligvis de læringer, der er kommet ud af samarbejdet indtil videre. Vi vil også bidrage med et par gode råd, som er værd at have i baghovedet, hvis andre overvejer at lave noget lignende i Danmark. Endelig vil vi afrunde med at give vores bud på, hvilke perspektiver vi ser i forhold til anvendelse på andre områder, i andre patientgrupper og i integration med andre systemer og funktioner.