Utbytte av brukerdreven innovasjon – Sett fra leverandørens side

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Espen Semb
Stilling: 
Project Manager
Firma/organisation: 
Imatis AS
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Anette Dahl Høm
Stilling: 
Project Manager
Firma/organisation: 
Region Sjælland
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Suksesskriterier for vellykket innovasjon mellom bruker og leverandør
2: 
En vellykket organisering og arbeidsform for brukerdreven innovasjon
3: 
Leverandørens nytteverdi og utbyttte av offentlig og privat samarbeid og brukerdreven innovasjon

I forbindelse med anskafflser av IT-systemer og løsninger for  helsesektoren har tradisjonelt kravene til den endelige løsningen blitt definert på forhånd. Gruppen som definerer kravene til løsningen er ofte relativt kvalifiserte, men har ofte begrenset med tid og også forkunnskap om hva som er mulig å få til. Næringsaktører og leverandører som besvarer kravene  tilstreber å levere  løsning innenfor riktig kostnad, tid og kvalitet og slik sett oppfylle de kravene som stilles til anskaffelsen. En slik modell gir ofte "stive" kontrakter og løsninger hvor det er liten mulighet for korrigeringer underveis i prosessen.  Ofte opplever man i ettertid at man ville hatt andre krav i kontrakten om hadde nok forkunnskap. Brukerne som skal begynne å bruke løsningen er heller ikke alltid like fornøyd med å ta i bruk en slik løsning.

Om man i anskaffelsesprosessen hadde koplet Næringsaktører og gode forskningsmiljøer tettere på arbeidet med å utvikle mer innovative innkjøpsprosesser, burde man kunne skaffe tilstrekkelig kunnskap før selve anskaffelsen, og i stor grad kunne gi mye bedre løsninger. Dersom man i tillegg hadde muligheten for å korrigere underveis ville brukerne på en langt større måte kunne bli inndradt til utvikling av den endelige løsningen.

I dette innlegget beskrives en vellykket prosjektgjennomføringen av et FOU prosjekt i samarbeid mellom Region Sjælland / Roskilde Universitet og Imatis. Innlegget belyser organsiering av et prosjekt hvor det i stor grad tillates justeringer underveis. Hvilke utfordringer og hvilke gevinster kan man ha ved å tillate justeringer underveis. Hvilke fordeler og hvilke ulemper opplever man ved å innvolvere brukere i selve innovasjonsprosessen.

Hva kreves for å få satt et brukerdrevet produkt i produksjon uten at utviklingen oppleves som anarki og kaotisk. Kan en brukerdreven innovasjon settes i storstilt produksjon?

Innlegget vil også belyse hva en leverandør får ut av å delta i et FOU prosjekt med kunde hvor utvikling er brukerdrevet. Kan en brukerdrevet utvikling gi leverandøren et generisk produkt som kan brukes av andre kunder eller fører dette til at man har laget en prosjektløsning som passer den enkelte avdeling/lokasjon man samarbeider med?