Tillids- og ansvarsrelationer i teknologiunderstøttede sundhedsydelser - til patient@home for Syddansk Sundhedsinnovation

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Helle Sofie Wentzer
Stilling: 
Senior projektleder, professor mso
Firma/organisation: 
KORA, Det nationale institut for kommuner og regioners analyse og forskning
E-mail: 
hewe@kora.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Anne Smetana
Firma/organisation: 
Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syd
Navn: 
Diana Arsovic Nielsen
Firma/organisation: 
Syddansk Sundhedsinnovatorie, Region Syd
Navn: 
Louise Mølholt
Firma/organisation: 
Syddansk Sundhedsinnovatorie, Region Syd
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
1. Det etiske møde mellem patient og kliniker ændrer sig ved ikt’s mellemkomst, herunder muligheder for at erfare den andens situation og dermed betingelserne for at opretholde tillid og ansvar.
2: 
2. Brugernes erfaringer kan med fordel indgå som etiske guidelines i ikt-udviklings- og implementerings processer, særligt via identificering af etiske dilemmaer for anvendelsen.
3: 
3. Dramaturgiske spots med Brugerfortællinger og Personas for ’hjemmepatient’ og ’tværkliniker’ kan inspirere ikt-udviklere og understøtte tillids- og ansvarsroller i fremtidige e-patientforløb.

Baggrund og motivation:

Patient@home er et stort nationalt velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt med fokus på nye teknologier og services til den offentlige danske sundhedssektor. KORA bistår Syddansk Sundhedsinnovation med arbejdspakken Etiske guidelines gennem samarbejdsprojektet Tillids- og ansvarsdesign i Patient@home. Projektet inddrager telemedicinske erfaringer hos forskere, borgere og klinikere i kommune, sygehus og almen praksis med henblik på at synliggøre etiske dilemmaer, der er centrale for: i. bevarelsen og kontinuiteten af tillid og ansvar mellem patient og kliniker i ikt-medierede ydelser. ii. At åbne op for implicitte værdier i brugerens praksis og identitet, der kan inspirere den fortsatte design- og implementeringsproces af ikt med forventninger og krav til teknologien og fremtidens brugere: ’hjemmepatienter’ og ’tværklinikere’.

Beskrivelse:

Projektet identificerer fire kontinuitetsproblemer for bevarelsen af tillid og ansvar mellem patient og kliniker i patientbehandlingsforløb med ikt/telemedicin.

  1. Introduktion: screeningdilemma: hvilke patienter skal have tilbuddet? Hvorfor og skal de kunne sige nej tak?
  2. Installation og oplæring: teknik, brug og formål? Hvem, hvordan og hvor i hjemmets fysiske rammer og signalværdi ift. venner og familie?
  3. Tele-behandling: analyse- og kommunikations-arbejde: organisering og kompetencer?
  4. Opfølgning/afslutning på forløb: Rettigheder og mulighed ved kronisk sygdom

Overstående kontinuitetsdilemmaer i behandlingsforløb med hjemmeteknologier gav i en række workshops  anledning til at angive hvilke karakteregenskaber hos henholdsvis ’hjemmepatienten’ og ’tværklinkeren’, der understøtter kontinuiteten i deres ikt-medieret samarbejde. Disse præsenteres i oplægget.

Indlægget

Indlægget har tre hovedformål:

-          At præsentere argumenter for de etisk funderede metodologi for udvikling og inddragelse af brugererfaringer i design og implementering af ikt-medierede sundhedsydelser.

-          At give publikum en forståelse af analyseramme, empiriindsamling og del-resultater, herunder uddelegering af tillid og ansvar til teknologien, brugeroplæring, egenomsorg og arbejdsrammer i sundhedsinstitutioner for analyse og individuel kommunikation.

-          At præsentere projektprodukterne. Disse er personas og brugerfortællinger. Tre Personas beskriver brugeregenskaberne for henholdsvis ’Tværklinikeren, ’Hjemmepatienten’ og ’Pårørende’. Persona’erne kan bidrage til at målrette de tekniske produkter i patient@home til centrale brugergrupper og deres brugskontekst. To drejebøger /manuskripter til filmspots med brugerfortællinger, der har til hensigt at støtte udviklings- og implementeringsprocesser ift. at etablere forståelser af og refleksioner hos centrale brugergrupper om ændringer i ansvars- og tillidsrelationer ved ikt-medierede sundhedsydelser i hjemmet.